Vennesla Tidende

Vennesla Tidende rundet i 2020 30 år og dekningsområdet har gjennom alle år vært Vennesla kommune. Vennesla er en kommune i vekst og passerte i 2019 15.000 innbygger. Vekst i kommunen har også gjenspeilet seg i vekst i lokalavsien. I 2003 gikk VT over fra å være ukesavis til å bli en todagersavis. Siden den gang har opplag og antall abonnenter økt jevnt og trutt. Opplaget har nå passert 4.000 og antall abonnenter ligger på rundt 3.400. Redaksjonen består av fire ansatte inklusive redaktør. Som for de fleste lokale mediehus, har 2020 vært et unntaksår med korona, hjemmekontor og permitteringer, men samtidig skapt grobunn for formidabel digital vekst. Sistnevnte understreker det viktige samfunnsoppdraget vi utfører og det sterke behovet våre lesere har for en redaktørstyrt, pålitelig og lokal nyhetskilde.

Fakta
Samlet opplag 4335
Utgiversted Vennesla kommune
Ansvarlig redaktør Christopher Johansen
Vennesla kommune
Kommer ut Tirsdag og fredag
Daglige lesere totalt
8000
Daglige brukere på nett
8000
Daglige brukere på mobil
3000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 2500
 • Redaksjonelle årsverk
 • 4
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 45
 • Antall kommentarer
 • 5
 • Antall innlegg på nett
 • 50
 • Refuserte innlegg på nett
 • 4
 • Antall kronikker
 • 10
 • Antall leserinnlegg
 • 50

  Mål og prioriteringer

  Vårt redaksjonelle arbeid er sterkt drevet av å skape digital vekst. Ved hjelp av godt innsikts- og analyseverktøy har vi i langt større grad enn tidligere kunnet prioritere sakene som skaper trafikk, engasjement og nye abonnenter. Det betyr at vi langt på vei kan droppe sakene som ikke blir lest, og dermed frigjøre tid til det leserne våre vil ha.

  Et god innsikt- og analyseverktøy har med andre ord hjulpet oss til å identifisere stoffområder det brukes mye ressurser på, men som vi får lite igjen for i lesing. Veldig kjekt når vi ikke har all verdens med redaksjonelle ressurser å spille på.

  Samtidig er det viktig for oss å skape en bevissthet i redaksjonen om at vi alle må være selgere, siden brukerinntekter blir stadig viktigere for at vi skal overleve. Teamwork og prioritering har vært  nøkkelord for oss i 2020.  

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Vi skal på godt og vondt være til stede i venndølers hverdag. Vi skal selvsagt være vaktbikkje, og på vegne av våre lesere være en kritisk og konstruktivt stemme i lokalsamfunnet. Vi skal også hemningsløst kunne bejuble gode private og offentlige initiativ. For oss handler det til sjuende og sist å bidra til at Vennesla blir en enda bedre kommune å leve i -  uavhengig av ståsted eller fase i livet.

  2020 har vært et unntaksår der det meste er blitt overskygget av korona-relatert stoff. Likefullt har vi klart å sette dagsorden og markere oss regionalt og nasjonalt med flere saker.

  Et eksempel er etablering av nye boliger for mennesker med rus- og psykiatrirelaterte utfordringer (ROP-boliger) tett på et av kommunens største boligfelt. Både før, under og etter at bofelleskapet sto ferdig er dette en sak som har vakt stort engasjement, skapt store utfordringer og mange frustrasjoner. Gjennom flere år har vi problematisert og belyst alle sider ved denne etablering. Klimaks ble nådd da et samboerpar i en av leilighetene synes det ble så ille at de valgte å flytte til en privat utleiebolig. De ville ikke bli identifisert med alt som foregikk der. Debatten i våre kommentarfelt har rast og leserinnleggene haglet inn på epost.

  Heltedåder er universelle og fanges ofte opp av rikspressen. I slutten av februar i fjor kjørte en buss med 23 skoleelever av veien og veltet. 13 år gamle Håkon Melve hadde tilfeldigvis et multiverktøy i ranselen, og klarte med det å få opp takluka i bussen og dermed redde ut alle elevene.

  Forslag om skolenedleggelser vekker sterke følelser og mye engasjement. I Vennesla forslo rådmannen å legge ned to nærskoler i forbindelse med sitt budsjettforslag. Prosessen frem til et endelig vedtak før jul fulgte vi tett med titalls artikler og infallsvinker. Her kokte det både i hodene til berørte, i sosiale medier og i kommentarfeltene våre. Det kom til et slutt et nedleggingsvedtak, men våre folkevalgte vedtok samtidig den største skolesatsingen i noensinne. De neste årene skal det brukes nærmere 300 millioner kroner på de tre skolene som er igjen i nedre Vennesla.

  Da vi i fjor høst valgte å være enda mer på hugget når det gjelder hendelsesnyheter og typisk blålysjournalistikk, oppdaget vi at det er enormt trafikkdrivende og førte til at vi stadig oftere blir sitert i både regionale og nasjonale medier. Her har hele redaksjonene brettet opp ermene og tatt et kraftig grep i ambisjonen om å bli først og best på blålys i kommunen vår.

  Ikke alt er rosenrødt. Som for arbeidslivet og lokalsamfunnet for øvrig, har pandemien også skapt utfordringer for vår lille redaksjon og organisasjon. Gjengangeren for mange lokale mediehus er at i brukerinntektene økt og annonseinntektene falt.

  I tillegg har vi perioder også måttet ty til hjemmekontor og kosebukse. Det har stort sett gått bra med god teknologi og fleksible ansatte. Periodevis har vi også vært noe underbemannet, blant annet som følge av innsparingstiltak. Det har vært frustrende i en tid der lokalavisjournalistikk og informasjonsbehovet aldri har vært større. 

  Forhåpentligvis ser vi snart lyset i tunellen og kan komme tilbake til en normalisert hverdag. Samtidig føler vi at vi trekke mye lærdom og ta med oss mange gode erfaringer fra det spesielle året vi nå har lagt bak oss.

  Legg til i min rapport

  Priser

  Vennesla Tidende mottok i 2020 ingen priser og var heller ikke påmeldt til noen kåringer.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Mye av det vi gjør i Vennesla Tidende nå blir drevet frem av innsikts- og analyseverktøyet vi har tilgjengelig. Det danner også et av flere utgangspunkt for evaluering. Samtidig forsøker vi å ha høyest mulig takhøyde for faglige diskusjoner og drøfting av etiske problemstillinger. 2020 var et vanskelig år med henblikk på kompetanseheving og kursing. Det håper vi blir langt bedre i 2021.

  Vennesla Tidende havnet ikke i PFUs søkelys i 2020.

  Christopher Johansen

  Ansvarlig redaktør/daglig leder

  Legg til i min rapport

  Spørsmål fra stiftelsen

  1.Koronapandemien: Hva har vært de største utfordringene redaksjonen har møtt knyttet til Covid-19?

  Stofftilfanget har vært stort og koronarelatert innhold har vært og er enormt trafikkdrivende.  Informasjonsflyten og samarbeidet med kommunens administrasjon har vært tilfredsstillende. Åpenhet og dialog når de gjelder lokale, offentlige myndigheter har vært bra. Den største utfordringen vår var krav om permittering i redaksjonen nokså umiddelbart etter 12. mars.

  2.Produksjonspress og idéutvikling: Er det tid til å utvikle egne journalistiske prosjekter, eller må dere bare løpe for å oppfylle alle forventningene fra omgivelsene?

  Med såpass begrensede redaksjonelle ressurser er tid til annet enn den løpende nyhetsproduskjonen begrenset. Produksjonpresset er høyt og forventinger til å levere digtialt er stort. Ambisjonen er imidlertid å kunne skape tid, rom og en arena for produktutvikling og dyrke frem nye prosjekter.

   3. Debatter og kvalitet i kommentarfelt: Hva slags rutiner har dere for overvåkning og moderering av kommentarfelt? Hvordan opplever dere at utviklingen er hva angår debattnivået?

   Vi følger til enhver tid med på de flatene det er mulig og kommentere våre saker på. Støtende innhold og innlegg med injurierende kraft moderes/fjernes. Debattklimaet på våre plattformer føler vi er godt. Det er høy grad av selvjustis her og antall nettroll er heldigvis svært begrenset.

  Legg til i min rapport

  Legg til i min rapport