Varden

Varden er Telemark - fra fjord til fjell, også i et år som ble annerledes alt annet. Det er en viktig og daglig målsetning for Varden vårt innhold gjør våre lesere bedre i stand for å forstå sitt nærområde. Det har vært særlig viktig i pandemiåret 2020. 2020 har vært et år der vi har jobbet hver for oss, men likevel sammen. Det er et år som har gitt oss utfordringer, men også muligheter. Og den største er at tilstrømmingen og leserveksten har vært historisk høy. Året som gikk satte fart på digitaliseringen på en måte og i en hastighet vi aldri tidligere har sett. Nyhetstrykket kan ikke sammenlignes med tidligere år. Det har vi løst hver for oss, men like fullt sammen som et lag. Året som gikk var også året da Varden ble en del av Polaris Media. Pandemien har satt mange begrensninger for integreringsprosessen, og vi ser utvilsomt fram til nye muligheter i 2021 til å treffe nye kollegaer og bli en del av fellesskapet i Polaris.

Fakta
Samlet opplag 18497
Utgiversted Skien
Ansvarlig redaktør Tom Erik Thorsen
Telemark
Kommer ut 6 dager i uken
Daglige lesere totalt
55000
Daglige brukere på nett
37000
Daglige brukere på mobil
34000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 14000
 • Redaksjonelle årsverk
 • 31
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 302
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 1640
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 0

  Mål og prioriteringer

  Varden er en uavhengig avis som har til formål å arbeide for en liberal og demokratisk samfunnsordning med respekt for individets rettigheter og sosial rettferdighet. Det er en særlig oppgave å arbeide for et fritt næringsliv og å bekjempe alle forsøk på å innføre et totalitært statsstyre.

  Slik lyder Vardens formålsparagraf - og den er stadig aktuell og retningsgivende, selv i et år som ble sterkt preget av en pandemi som tok mye av oppmerksomheten. 

  Vår ambisjon er at Varden skal være Telemarks fremste og viktigste mediehus. Vi skal være først, størst og best på hendelsene i Telemark. Vårt innhold skal forklare, forstå og stille spørsmål. Vi skal legge til rette for debatt og selv være kritiske til de som har makt og gi en stemme til de som trenger det.