Lister

Lister er regionavisen for Lister-regionen som omfatter kommunene Farsund, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal og Flekkefjord. Mediehuset som teller ti redaksjonelle årsverk, har et digitalt hovedfokus gjennom nettsiden Lister24, men gir i tillegg ut papiravis/ e-avis tre dager i uken. 2020 var et svært innholdsrikt år både redaksjonelt, men også for avisen som bedrift. Fridtjof Borø Nygaard gikk av som ansvarlig redaktør for å bli direktør for lokale mediehus i Polaris Media Sør i januar. I mai ble Svein Morten Havaas ansatt som hans etterfølger, etter først å ha vært konstituert i stillingen. I september flyttet mediehuset tilbake til ett av byggene vi flyttet ut fra for ti år siden i Farsund sentrum. I Strandgaten 7 har vi fått et moderne lokale som er rigget for å ta bedriften inn i fremtiden. Avisen har i tillegg avdelingskontor i Lyngdal. Redaksjonelt har 2020 vært sterkt preget av koronapandemien. Solid journalistisk arbeid førte i tillegg til rekordtrafikk og godt digitalt salg. Da den lokale smittebølgen var på sitt høyeste leverte vi også direktesendt TV-sending med siste nytt om situasjonen. En tragisk dødsulykke, rettssaken i kjølvannet av et bildrap i fjor, en overgrepssak i et lokalt idrettslag og flere hendelser har dessuten preget nyhetsåret 2020.

Fakta
Samlet opplag 5797
Utgiversted Farsund
Ansvarlig redaktør Svein Morten Havaas (46)
Farsund, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Flekkefjord
Kommer ut Tirsdag, torsdag og lørdag
Daglige lesere totalt
0
Daglige brukere på nett
0
Daglige brukere på mobil
0
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 4970
 • Redaksjonelle årsverk
 • 10
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 154
 • Antall kommentarer
 • 5
 • Antall innlegg på nett
 • 529
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 692

  Mål og prioriteringer

  Vi jobber hver dag for at våre flater skal være de viktigste nyhetskanalene for innbyggerne i Lister-regionen. Målet er også å etablere en bærekraftig digital økonomi. Redaksjonen har derfor et digitalt hovedfokus. Det innebærer i praksis at de aller fleste sakene våre publiseres på vår nettside Lister24 først. Nesten alle sakene vi publiserer er pluss-saker forbeholdt abonnenter.

  Det digitale fokuset innebærer også en stadig tydeligere prioritering av hva vi skal skrive om. I tillegg til at vi skal oppfylle vårt samfunnsoppdrag, er det også viktig for oss å identifisere hva slags stoff våre lesere vil ha - og hva som trekker nye lesere til våre nyhetsflater. Innsikt- og analyseverktøy gir oss stadig bedre informasjon om dette. Vi vet at hendelsesnyheter topper alt. Derfor har vi ambisjon om å være aller best på disse sakene i vår region. Generelt vet vi også at stoff om lokalt næringsliv, samt våre egne dagsorden-saker gir god trafikk og godt salg. Disse har derfor også høy prioritet.

  For noen år siden hadde vi en stor satsing på web-TV. Denne viste seg å ikke være økonomisk bærekraftig. Men vi har beholdt mye av utstyret og er blant annet rigget for å kunne strømme levende bilder direkte etter behov. I 2019 hadde vi blant annet suksess med å strømme lokale fotballkamper. På grunn av koronaen har dette ikke vært aktuelt i 2020. Men vi har ambisjoner om å få dette opp å stå igjen når samfunnet åpnes opp. I 2020 har vi også videreformidlet kommunenes egne strømming av politiske møter.

  Den digitale satsingen omfatter også synlighet på sosiale medier. Facebook genererer en god del trafikk på våre nettsider. Vi har også en engasjert leserskare som også ytrer seg i kommentarfeltene der. Vi er også til stede på Twitter og Instagram. Det er potensiale for å få mer ut av særlig det sistnevnte mediet.

  I tillegg til at vi ønsker å være best på journalistikken fra våre egne nærområder, har vi også ambisjoner om å lage journalistikk som kan være med å kjempe om priser. Vi har en stab som ønsker å legge listen høyt og som har stor ambisjoner både på egne og avisens vegne. I 2020 fikk vår lille redaksjon tre hederlige omtaler under utdelingen av Sørlandets pressepris.

  Vår erfaring fra tidligere er også at store, satsinger på egne, langsiktige, journalistiske prosjekter også gir bra trafikk og godt salg. Det erfarte vi blant annet i 2019 da vi hadde en stor satsing på en serie om det lokale barnevernet. Serien vakte oppmerksomhet og var blant dem som ble trukket frem under den nevnte prisutdelingen på Sørlandet.

  I året som er gått har det dessverre ikke vært rom for slike store satsinger.

  Korona-dekningen

  2020 har selvsagt vært preget av koronapandemien - også i vårt distrikt. Da landet stengte ned i mars opprettet vi ganske raskt en egen nyhetsfeed for en løpende dekning av pandemien. Vi valgte å gjøre denne feeden åpen for alle. I feeden har vi både lagt korte snutter av både lokal, nasjonal og internasjonal karakter om covid-19-viruset. Pressemeldinger og annen informasjon fra lokale kommuner har også fortrinnsvis blitt lagt i denne. I desember inngikk vi avtale med NTB. Siden den tid har nyhetsfeeden også blitt oppdatert med flere saker og bilder fra dem. Nyhetsfeeden om koronapandemien var naturlig nok den mest leste saken i 2020. 

  Parallelt med denne åpne nyhetsdekningen, har vi fra mars og gjennom hele året hatt sterkt fokus på å lage egen journalistikk på pandemien og dens virkninger lokalt. Informasjonsbehovet har vært enormt. Og det har satt seg på trafikktallene våre. Da Norge stengte ned i mars opplevde vi sterk vekst i trafikken. Med hele staben på hjemmekontor, og etter hvert med to redaksjonelt ansatte permittert, holdt vi likevel det journalistiske trøkket oppe. Det ga en dobling i nett-trafikken de første månedene.

  Da den andre nasjonale smittebølgen kom, ble våre lokalsamfunn også hardt rammet. Da hadde vi heldigvis full stab igjen. To store enkeltutbrudd i Farsund og Lyngdal gjorde at vi for alvor måtte kaste oss rundt og prioritere journalistikken vår på dette. I tillegg til å ha en løpende dekning av smitteutviklingen gjennom tett dialog med kommuneoverlegene og lokal smittevernledelse, fikk vi mange av de som var rammet til å stille opp og fortelle. Da smittespredningen var på sitt høyeste gjennomførte vi også en direktesendt TV-sending med siste nytt. Alt dette gav oss historisk god trafikk på Lister24. Enkeltuker med over en million sidevisninger - og enkeltdager med over 200.000 klikk. Når interessen i utgangspunktet er stor, handler det om å levere journalistikk på det leserne vil ha. Det lyktes vi med til fulle i den perioden.

  Redaksjonen jobber aktivt for å øke det totale antall sidevisninger og antall digitale abonnenter hver eneste dag. For å lykkes med dette har vi hatt fokus på sterk fronting, samtidig som vi hele tiden jakter på de gode sakene og vinklingene.

  Papirproduktet

  Samtidig som vi nå har et tydelig digitalt fokus, erkjenner vi at en stor andel av våre lesere fortsatt foretrekker at vi redigerer nyhetsbildet for dem. Dette behovet får de oppfylt gjennom å lese papirutgaven - eventuelt som e-avis. Og ikke minst; papiravisen er fortsatt viktig for våre annonsører - og med det en viktig inntektskilde. Vi ønsker derfor å være plattformbevisste: Vi vil utvikle oss og bli stadig bedre digitalt, men fortsatt også gi ut et godt produkt på papir.

  Tidligere hadde vi en hovedregel på at papiroppslaget skulle holdes for nettpublisering til tidspunktet for publisering av e-avisen ved 21-tiden kvelden før. I 2020 har dette vært mer unntaket enn regelen. Andre hensyn påvirker valget for publiseringstidspunkt i sterkere grad. Og papiravisen er i dag blitt mer en oppsummering av de siste nyhetsdøgnene på nett.

  I 2020 har vi hatt flere temasatsinger på papir, der også sakene har blitt publisert på nett: Bil og motor, bygg og bo og påske. På grunn av permitteringer i redaksjonen ble et planlagt sommermagasin i sin helhet utgitt av markedsavdelingen som content marketing-magasin. Før jul ga vi ut et eget redaksjonelt julemagasin der innholdet også bidro til bra digital trafikk.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Lister/ Lister24 vil være «limet» i de lokalsamfunnene vi dekker.

  Vi vil løfte opp og hylle lokale mennesker som lykkes. Vi vil være patrioter og heie frem etableringer i våre lokalsamfunn - og juble når ting går godt og man lykkes.

  Samtidig skal vi også være vaktbikkje som står opp for de svake i samfunnet og som ser makthaverne i kortene.

  Koronaen

  I 2020 har vår samfunnsrolle kommet særlig tydelig til uttrykk da koronapandemien rammet. Først da landet stengte i mars. Og ikke minst da våre egne lokalsamfunn ble rammet hardt ved to store smitteutbrudd i Farsund og Lyngdal i november. Gjennom den nevnte åpne nyhetsfeeden på Lister24 har vi fortløpende gitt alle regionens innbyggere viktig informasjon om pandemien og dens forløp. I tillegg har vi laget mye god journalistikk rundt denne tematikken, samt en egen TV-sending da det stod på som verst. Dette har det vært stor interesse for. Nett-trafikken vår har aldri vært høyere enn i november. Den var da på et nivå som er langt over det en liten redaksjon som vår kan forvente og er rigget for.

  Hendelser og dagsorden

  Å dekke hendelsesnyheter har alltid vært viktig for lokalavisen. Med en løpende nyhetsdekning på nett har det aldri vært viktigere enn nå. Vi har ambisjoner om å være først og best på hendelser. Våre lesere forventer at vi er til stede der det skjer. Vi lykkes ikke alltid med å nå dette målet, men ganske ofte.

  I 2020 hadde vi to tragiske dødsulykker i Lister-regionen - en i Farsund og en i Flekkefjord. I begge tilfeller var det unge bilførere som mistet livet. Interessen er stor for slike saker. Dekning av disse innebærer særlige presseetiske utfordringer, som vi kommer tilbake til under kapittelet «Etikk».

  Andre viktige hendelser som har blitt dekket i 2020 er et stort masseslagsmål mellom lokale ungdommer ved Lyngdalshallen i april og en alvorlig ulykke på en lekeplass i Farsund i juni.

  I juni 2019 ble to kvinner kjørt ned midt på natten på en liten sidevei på Snartemo. Den ene av de to døde. Saken fikk nasjonal oppmerksomhet. I november stod en lokal mann i 20-årene tiltalt for ugjerningen i Lister tingrett. Vi valgte å ha en løpende dekning fra rettssalen gjennom en egen nyhetsfeed de dagene vi var til stede. Det ble i tillegg lagt egne vinklinger til nett og papir. Denne dekningen ga oss god nett-trafikk og flere nye abonnenter.

  En annen lokal sak som har fått mye oppmerksomhet - også nasjonalt - er siktelsen og fengslingen av en lokal fotballtrener for seksuelle overgrep mot egne spillere.

  Som lokalavis ønsker vi å sette dagsorden. I 2020 har vi for en stor del gjort det gjennom koronadekningen. Men det finnes også andre eksempler:

  I slutten av mars var det vi som første omtalte at det forelå mistanke om økonomisk mislighold i Dyrskue i Lyngdal og Lyngdal Markedsforening fra sistnevntes daglige leder.

  I mai ble det kjent at Lista var aktuell for etablering av en batterifabrikk med inntil 2.500 ansatte. Saken har blitt viet mye oppmerksomhet og skapt en god del debatt underveis. Da Morrow Batteri foretok sin beslutning om lokalisering like før jul, var det Arendal som trakk det lengste strået. Men de lokale aktørene er i dialog med andre aktører og har ikke gitt opp håpet om mange nye, lokale arbeidsplasser.

  I 2019 rullet vi opp saken om «Luftslottet» der en ufør kvinne var blitt lurt trill rundt av en useriøs eiendomsaktør. Leiligheten hun hadde kjøpt ved hjelp - blant annet ved hjelp av kommunalt etableringslån - ble aldri ferdig, var full av feil og mangler og direkte helsefarlig blant annet på grunn av fukt og manglende brannsikkerhet. Saken er et godt eksempel på viktigheten av vår rolle som lokal vaktbikkje. Mot slutten av 2020 kom det frem at både enkeltpersoner og kommunen har engasjert seg for å rydde opp i saken. Etter en del om og men kom kvinnens og kommunens advokat frem til en avtale som sikrer henne mot store økonomiske tap. På selveste julaften kunne hun juble for dette utfallet på Lister24.

  Lokal debatt

  Vi er også den viktigste arenaen for lokal debatt og er velsignet med en leserskare som har meningers mot og som ofte velger å ytre seg. Det gir debattsider med til tider svært friske innlegg. Tidvis er det også en skikkelig utfordring å røkte denne debatten. Samtidig som vi ønsker å holde ytringsfrihetens fane høyt, er det viktig at innleggene holder seg innenfor de presseetiske normene vi søker å etterleve. Utfordringen kan være særlig stor i den løpende digitale debatten. Det er flere år siden vi stengte kommentarfeltene under våre redaksjonelle saker på nett. Men vi legger ofte ut saker på våre egne Facebook-sider. Disse kommenteres ofte av våre følgere. Også den debatten må tøyles.

  Legg til i min rapport

  Cecilie Nilsen og Olav Hoel fikk diplom og hederlig omtale for henholdsvis en serie om barnevernet i Lister og et bilde fra koronapandemien. Foto: Tom Arild Støle

  Tre hederlige omtaler

  Journalistene Cecilie Nilsen, Mona Wikøren og Olav Hoel fikk alle hederlige omtaler da Sørlandets pressepris ble delt ut i 30. oktober 2020.

  Cecilie Nilsen fikk hederlig omtale i kategorien «Årets lokalsak» for reportasjeserien «Lister barnevern» mens Mona Wikøren fikk hederlig omtale i samme kategori, for reportasjeserien «Luftslottet».

  Olav Hoel fikk hederlig omtale i kategorien «Årets foto» med bildet (nedenfor) fra Hanna Abrahamsens 90-årsdag på Farsund omsorgssenter.

  Slik omtaler juryen bidragene:

  Cecilie Nilsens reportasjeserie «Lister barnevern»:

  Barnevernet er for mange en usynlig i lokalsamfunnet. De gangene etaten omtales, har ofte uforsonlige konflikter oppstått. Barnevernssaker er utfordrende for journalister å jobbe med, ikke minst i små lokalsamfunn. I denne store satsingen har avisen klart å belyse alle relevante problemstillinger, og gir et opplysende bilde av barnevernets arbeid, også i konfliktfylte saker. Leseren får forståelse for kompleksiteten i barnevernets arbeid, men også for enkeltskjebner. Gjennom godt komponerte og fortellende bilder, samt tydelig presenterte fakta, bidrar reportasjene til økt samfunnsforståelse.

  Mona Wikørens reportasjeserie «Luftslottet»:

  En anstendig bolig er oppnåelig for de aller fleste, men ikke alle. I disse reportasjene viser journalisten hvordan en fristende fasade, og en utbygger som ikke holder det han lover, kan gjøre boligdrømmen til et mareritt. Gjennom krevende kildearbeid, tydelig fremstilling og talende bilder gir reportasjene et godt inntrykk av hvilket uføre en uheldig boligkjøper kan komme opp i.

  Olav Hoels foto «Bursdag»:

  På trygg avstand til sine nærmeste feirer Hanna Abrahamsen sin 90-årsdag på Farsund omsorgssenter. Koronarestriksjonene gjør at hennes to døtre ikke kan feire morens store dag slik de normalt ville ha gjort. Bildet gir et sårt innblikk i hvordan pandemien påvirket dagliglivet for mange eldre og deres pårørende.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Lister har en stabil stab som består av journalister i flere aldersgrupper. Arbeidsmiljøet er godt.

  I januar ble tidligere nyhetsleder Svein Morten Havaas konstituert som ansvarlig redaktør etter Fridtjof Borø Nygaard. Han ble fast ansatt i denne jobben i mai. Etter sommerferien ble Lars Erik Larsen ansatt som nyhetsleder. I året som har gått har avisen også ansatt to journalister - en i ny stilling og en som følge av en avgang.

  Da Havaas overtok som redaktør ble ukentlige redaksjonsmøter gjeninnført. Dette fora brukes blant annet til gjennomgang av uken som har gått og evaluering av produktet. Symbolske Flax-lodd deles ut til medarbeidere som står bak saker som har utmerket seg. Det samme gjelder den journalisten som genererer flest salg i løpet av en måned. Det er også tanken at disse møtene skal brukes til faglige diskusjoner om både presseetiske og andre relevante problemstillinger.

  Løpende evaluering av nettavis og papirprodukt skjer til dels også på daglige morgenmøter. På disse møtene har vi også etiske- og journalistfaglige diskusjoner om saker som er under arbeid. Siden vi er en liten redaksjon, der hovedredaksjonen sitter i åpent landskap, tas slike diskusjoner og vurderinger også fortløpende når de er aktuelle.

  Det er også gjeninnført månedlige møter mellom redaktør, nyhetsleder og mediehusets tre frontjournalister. Dette er blitt et verktøy for å holde det digitale trøkket oppe, samt ha en løpende evaluering av det viktige frontleddet og vårt digitale arbeid generelt.

  Vi har ikke operert med konkrete, digitale måltall i 2020, men har planer om å innføre dette i 2021 - både kollektivt og for den enkelte.

  2020 var et vanskelig år i forhold til kompetanseheving og kursing. Det håper vi blir langt bedre i 2021. De få kursene som redaktør og andre redaksjonelle medarbeidere har deltatt på har vært digitale.

  I september flyttet mediehuset Lister tilbake til ett av byggene vi flyttet ut fra for ti år siden, da vi fortsatt het Farsunds Avis. I Strandgaten 7 i Farsund har vi fått et moderne lokale som er rigget for å ta bedriften inn i fremtiden. De gamle lokalene stod lenge tomme og ble etter hvert en skamplett både for bedriften og byen. Da en lokal byggmester kjøpte byggene ble det samtidig inngått intensjonsavtale om at mediehuset kunne leie seg inn i deler av lokalene. Realiseringen av denne opsjonen og innflyttingen i disse lokalene har hatt stor symbolverdi for avisen. Tilbakemeldingen både fra lokalsamfunnet og de ansatte etter flyttingen er entydig positive.

  Avisen har i tillegg avdelingskontor i Lyngdal. Det er svært sannsynlig at vi bytter lokale også der i 2021.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Selv i en liten redaksjon dukker det jevnlig opp presseetiske spørsmål som vi må ta stilling til, vurdere og diskutere. I tillegg til at disse tas løpende når de dukker opp, bruker vi også morgenmøtene og ikke minst ukemøtene til å drøfte slike problemstillinger.

  Identifisering

  Graden av identifisering ved omtaler av kriminalsaker er en etisk problemstilling som diskuteres jevnlig. Vår linje er å skrive kommunenavn og alder på de tiltalte i de fleste saker. I sedelighetssaker og enkelte andre saker gjør vi ofte andre vurderinger. Som regel brukes da «fra Lister-regionen» som en betegnelse i stedet for kommunenavn. I enkelte tilfeller sløyfes alder - av og til også kjønn.

  Spørsmål om grad av identifisering var i høyeste grad også en problemstilling da det ble kjent at den daglige lederen av Lyngdal markedsforening var mistenkt og anmeldt for økonomisk utroskap og rot - både hos Lyngdal Dyrskue, men også i egen forening. Omtale uten å skrive at det gjaldt daglig leder var nærmest umulig. Spørsmålet var derfor om vi skulle omtale saken på anmeldelsesstadiet eller ei. Vi valgte det første - med begrunnelse i at det allerede gikk masse rykter om saken og at det var viktig å få frem hva som faktisk hadde skjedd. Saken er fortsatt under etterforskning. I praksis kunne vi like godt navngitt mannen, men dette lot vi være for å unngå at navnet knyttes til saken for ettertiden dersom den blir henlagt eller han blir frikjent.

  Vanskelig overgrepssak

  Da det ble kjent at en mannlig fotballtrener i Lyngdal idrettslag ble siktet for seksuelle overgrep mot spillere på laget sitt 7. september, skapte det sterke reaksjoner at vi som første medium valgte å skrive hvilket idrettslag det dreide seg om. Andre medier gjorde etter kort tid det samme. Men blant annet idrettslagets ledelse reagerte på at vi gjorde det først.

  Bakteppet var blant annet at vi på formiddagen samme dag fikk tips om idrettslaget og politiet hadde innkalt til et foreldremøte på Lyngdal stadion samme kveld. Etter at vår reporter hadde kontaktet aktørene om saken, ble redaktøren oppringt av informasjonssjefen i politiet som gjorde det klart at det ville være veldig skadelig for politiets håndtering av saken om vi publiserte en sak om det planlagte møtet før det ble holdt. Vi valgte å vente, men det at vi visste om møtet gav oss muligheten til å planlegge å ha en reporter på utsiden. Han ble bedt om vise diskresjon, la være å fotografere gjennom vinduet og vente på den lokale lensmannen og politiadvokaten som vi hadde avtalt å få kommentarer fra etter møtet.

  I forhold til identifisering stod valget mellom å skrive klubbnavn eller å følge vår normale praksis i sedelighetssaker og skrive «en idrettsklubb i Lister-regionen». Siden vi skulle intervjue lensmannen med fullt navn og bilde, ville det siste i praksis innsnevres til to klubber; Lyngdal IL og Farsund og Lista Idrettsklubb (FLIK). Dette fordi lensmannen kun har ansvar for kommunene Lyngdal og Farsund. Vi mener at bruken av begrepet «en idrettsklubb i Lister-regionen» ville medføre mer spekulasjoner og frykt blant folk tilknyttet naboklubben. Baksiden ved å skrive klubbnavn er selvsagt en overhengende fare for at at både den siktede og ikke minst ofrene i saken blir identifisert. Dette var et vanskelig etisk dilemma.

  En brutal film

  I kjølvannet av det såkalte masseslagsmålet ved Lyngdalshallen sirkulerte det en video som viste deler av det som skjedde på sosiale medier. Denne filmen fikk også redaksjonen tilsendt. At vi valgte å vise den på vår nettside, skapte lokal debatt. Mange mente at det var vanvittig at vi viste frem denne brutaliteten. Også politiet reagerte på medienes publisering av filmen. Men det var også flere som støttet publiseringen og mente det var på tide at foreldre og lokalsamfunn fikk se hvor brutalt det kan være blant enkelte ungdommer.

  Vår begrunnelse for å vise den var blant annet at filmen viser brutaliteten i det som nå foregår blant unge mennesker i vårt distrikt. På filmen meies en ung mann ned av en bil og slenges høyt opp i været før han landet på bakken. Bare flaks gjør at han ikke blir overkjørt av den samme bilen, eller blir alvorlig skadet i fallet. Den presseetiske drøftingen av denne enkeltpubliseringen var også tema i en lederartikkel.

  To dødsulykker

  Dekning av dødsulykker er alltid krevende. Både rent menneskelig for de journalistene som rykker ut til åstedet. Men også fordi det omtale og publisering berører mennesker som er i sorg og sjokk. I 2020 hadde vi to dødsulykker i vårt nedslagsfelt.

  Etter ulykken på Østre Hauge i Farsund natt til søndag 15. mars var bilen fjernet da redaktøren selv kom til åstedet for å fotografere den påfølgende morgenen. Det var dermed ingen identifiseringsproblematikk knyttet til selve bildepubliseringen. Ulykker som involverer unge mennesker er imidlertid også utfordrende å omtale i et lite lokalsamfunn. I dette tilfellet var det to unge tenåringsgutter i bilen. Den ene mistet livet. Den andre ble tidlig siktet og senere tiltalt for å ha kjørt ulykkesbilen. Da navnet på avdøde ble frigitt - og i forkant av begravelsen - hadde redaktøren kontakt med hans nærmeste pårørende. I samtale med disse ble man enig om hvordan det var greit at begravelsen kunne dekkes. Det ble også åpnet opp for dekning av en bilkortesje forbi ulykkesstedet etter denne seremonien. Avtalen ble holdt til punkt og prikke. De pårørende fikk også lese manus før det ble publisert på nett.

  Ved den andre dødsulykken - i Flekkefjord 13. februar ble det begått en feilvurdering på nettdesken. Et bilde av ulykkesbilen ble publisert før alle pårørende til den omkomne var varslet. Da reaksjoner på dette tilfløt redaksjonen og redaktøren, fikk vi raskt fjernet bildet fra nettsaken. Det hadde da ligget ute i flere minutter. Hendelsen må tilskrives menneskelig svikt på grunn av manglende erfaring, men både ansvarlig redaktør og nyhetsleder tar selvkritikk for at vi ikke var tilstrekkelig obs i situasjonen. Hendelsen førte til en opprenskning i interne rutiner på dette området - og en god presseetisk gjennomgang i etterkant. Det omtalte bildet av bilen ble publisert igjen på nettsaken da alle pårørende var blitt varslet.

  Kildebruk

  Vi må nok bare erkjenne at vi har en overvekt av offisielle kilder i våre saker - som ordførere, andre politikere, rådmenn m.m. Vi har ikke gjort noen konkret kartlegging av kjønnsbalansen blant våre kilder, men magefølelsen sier at det fortsatt er overvekt av menn i våre spalter. Dette er et forhold som vi jobber aktivt med å ha et bevisst forhold til - og som fra tid til annen er et tema på våre redaksjonsmøter. Vi ønsker en jevnest mulig kjønnsfordeling. Vi har også et ønske om å nå unge lesere, men har fortsatt en vei å gå når det gjelder å bruke yngre mennesker som kilder.

  Når det gjelder kildebruk er det fortsatt et potensiale i å få ned antall en-kilde-saker. Å ha flere kilder i de fleste saker bør være et mål. Dette må vi fortsatt jobbe aktivt med.

  I 2020 har vi ingen erfaring med «falske nyheter» eller forsøk på å lure/ villede redaksjonen. I hvert fall ikke som vi selv er blitt klar over.

   

  Lister/ Lister24 ble ikke klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) i 2020.

  Legg til i min rapport

  Spørsmål fra stiftelsen

  Koronapandemien: Hva har vært de største utfordringene redaksjonen har møtt knyttet til covid-19?

  Da landet stengte i mars, flyttet hele redaksjonen hjem på hjemmekontor. Det fungerte overraskende bra. I tillegg ble to journalister permittert fra mars og ut sommeren. Med slankere stab var det en enorm utfordring å lage god journalistikk på det alle snakket om: Koronaen og dens virkninger lokalt. Da den andre nasjonale smittebølgen i høst også slo kraftig inn over våre primærkommuner, hadde vi heldigvis full stab igjen. Gjennom solid journalistisk jobbing opplevde vi da at nett-trafikken gikk til himmels og at vi også trakk til oss nye abonnenter og lesere. 


  Produksjonspress og idéutvikling: Er det tid til å utvikle egne journalistiske prosjekter, eller må dere bare løpe for å oppfylle alle forventningene fra omgivelsene?

  I unntaksåret 2020 har det vært mindre tid til store, egne journalistiske prosjekter. God dekning av koronapandemien har til tider krevd mesteparten av ressursene. Vi har i tillegg også hatt flere andre store nyhetshendelser som har vært ressurskrevende - blant annet en dødsulykke og en drapssak i den lokale tingretten. I 2021 har vi imidlertid ambisjoner om å finne tilbake til en arbeidsform som også innebærer at det kan settes av journalistisk kraft til større, langsiktige prosjekter. Vi hadde flere eksempler på slikt arbeid i 2019. Serien om lokalt barnevern, samt saken om en uføretrygdet kvinne som ble rundlurt til å kjøpe en leilighet som ikke holdt mål, er eksempler på disse. Begge sakene ble belønnet med hederlig omtale ved utdelingen av Sørlandets pressepris i 2020.


  Debatter og kvalitet i kommentarfelt: Hva slags rutiner har dere for overvåkning og moderering av kommentarfelt? Hvordan opplever dere at utviklingen er hva angår debattnivået?

  Kommentarfeltet på Lister24 har vi stengt ned, men vi legger mange av sakene våre ut på egen Facebook-side. Der kan det fra tid til annen gå hett for seg i kommentarfeltet. Det er tillagt frontjournalistenes stillingsbeskrivelse å holde øye med denne løpende debatten, men også nyhetsleder og ansvarlig redaktør følger med. Som mediehus er vi velsignet med en leserskare som har meningers mot - og som uttrykker disse både gjennom leserbrev og på vår Facebook-side. Det gir oss også løpende, presseetiske utfordringer. Ikke sjelden må innlegg skjules eller slettes etter at det er gjort slike etiske vurderinger. I enkelte saker er debattnivået hett. Men slik har det vært lenge her - også før vi fikk de digitale mulighetene vi har i dag.

  Legg til i min rapport

  Mest leste saker

  Dette er våre 20 mest leste enkeltsaker i 2020:

  1. Følg korona-utviklingen her (åpen nyhetsfeed)

  2. Her får du oversikt over kjøp og salg av eiendommer (interaktivt eiendomskart)

  3. Søk i dødsannonsene

  4. Omkom i trafikkulykke

  5. Snartemo-bildrapet i retten

  6. Rekordforsøket ble sendt direkte

  7. – Ikke grunn til å tro at det har skjedd henne noe

  8. En person knivstukket etter slagsmål

  9. Omkom i trafikkulykke

  10. Millionhus brant ned

  11. Flere biler i kollisjon - en person sendt til sykehus

  12. Hastevedtak: Forbudt å samles

  13. Fotballtrener siktet for seksuelle overgrep

  14. Fikk runsestativ over seg

  15. Fire nye positive prøver i Lister

  16. – Det er ikke lenger kontroll på smittesituasjonen

  17. Skoleelev alvorlig skadet etter fallulykke

  18. Uklart hvem som kjørte bilen

  19. 17 smittet - se hele oversikten

  20. Få siste korona-nytt i vår live-sending


  Mest solgte saker

  Dette er de 20 sakene som genererte flest artikkelsalg i 2020:

  1. Omkom i trafikkulykke

  2. Snartemo-bildrapet i retten

  3. Søk i dødsannonsene

  4. Tre klasser i korona-karantene

  5. Varsler om forhold ved Berge barneskole

  6. Få siste korona-nytt i vår live-sending

  7. 70-tallshus i ny drakt

  8. Åtte koronasmittede i Farsund

  9. Sikret etter dødsulykke

  10. – Det er ikke lenger kontroll på smittesituasjonen

  11. Uklart hvem som kjørte bilen

  12. 17 smittet - se hele oversikten

  13. Her får du oversikt over kjøp og salg av eiendommer (interaktivt eiendomskart)

  14. Forteller om absurde dager

  15. Får ikke komme tilbake til sin faste plass på campingplassen

  16. Fat Tire Garage dårlig ut i skjenkekontroll: - Det er alvorlig

  17. - Situasjonen er fortsatt mørkerød

  18. 80 prosent av prøvene som ble tatt er positive

  19. Dyrskue-ledelsen mistenker økonomisk utroskap

  20. Stanser driften på ubestemt tid

  15. november 2020 hadde Lister24 live TV-sending om smittesituasjonen i Farsund og Lyngdal kommuner.
  Legg til i min rapport

  Årets beste bilder

  Her er et lite knippe bilder tatt av våre journalister i 2020.

  Legg til i min rapport