Lillesands-Posten

Lillesands-Posten ble etablert i 1870 og er fremdeles distriktets ledende nyhetsformidler. Av naturlige grunner ble det ikke noen stor jubileumsfeiring i 2020. Avisen har hatt jevn vekst de seneste årene og har solid økonomi og sammenhengende opplagsvekst gjennom 15 år før opplagstallene de to siste årene har stabilisert seg rundt 4.000. Avisen kommer fortsatt ut med to utgivelser hver uke. Nettavisen er imidlertid etablert og utviklet. I dag har vi flere daglige oppdateringer. I likhet med de fleste andre avisene opplever vi en overgang til rene digitale abonnementer.

 

Fakta
Samlet opplag 4348
Utgiversted Lillesand
Ansvarlig redaktør Thor Børresen
Lillesand og Birkenes kommuner
Kommer ut
Daglige lesere totalt
6300
Daglige brukere på nett
8100
Daglige brukere på mobil
3000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3526
 • Redaksjonelle årsverk
 • 4
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 102
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 310
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall kronikker
 • 10
 • Antall leserinnlegg
 • 305

  Lillesands-Posten 2020

  Et hekstisk år

  Koronapandemien har satt sitt preg på året.

  Vi opplever at lokalavisen har en viktig rolle å spille når det gjelder å få ut viktig informasjon til innbyggerne, samtidig som vi også dekker konsekvensene av sykdommen og tiltakene og hjelpepakker/manglende støtte. Selv om våre lokalsamfunn har sluppet «billig» unna så har både Lillesand og Birkenes vært preget av pandemien på flere områder. 
  Skolene har delvis vært gjennomført som hjemmeundervisning, flere arrangementer har vært avlyst og næringslivet har vært preget av ulike restriksjoner gjennom hele året.

  Det kommunalpolitiske livet var delvis nede en periode og gjennom året har møter delvis vært avholdt over nett og delvis gjennom fysiske møter. De store sakene har vært overskridelsen på utbyggingen av Lillesand Ungdomsskole, utfordringene med å bygge ny turnhall etter at fylkesmannen opphevet den gitte tillatelsen da hallen var nesten halvferdig, samt ny skolestruktur. Det er fortsatt uavklart om Brentemoen skole skal legges ned eller ikke, og vi merker at det er stort engasjement  i saken. 

  LillesandsDa'ene ble gjennomført i nedskalert utgave og også resten har kulturlivet har hatt et tøft år. Det samme gjelder idretten i kommunen vår. Vi håper at 2021 bli bedre i så måte og at vi får mere å gjøre på disse områdene. 

  Vi opplever økt trafikk på våre nettsider, samtidig som opplaget for papiravisen er noe på retur. 

  Fra 1. januar 2020 ble Lillesands-Posten en del av PM Sør. Sammen med avisene Grimstad Adressetidende, Vennesla Tidende, Lindesnes og Lister fikk vi Fridtjof Nygård som direktør og styreleder. I Lillesands-Posten har Nygård spesielt jobbet med den digitale utviklingen av avisen. Vi har forventninger til at vi som del av et større konsern vil ha bedre forutsetninger for videre utvikling med felles samlinger og tilbud om faglig kursing. 

   

   

   

  Legg til i min rapport

  Bemanning

  Avisen har skiftet ut halve staben i 2020

  To av medarbeiderne valgte i 2020 å si opp sine stillinger i Lillesands-Posten. Den ene gikk til søsteravisen Agderposten, mens den andre valgte å satse på eget firma.

  Lillesanderen Truls Bjørkum Larsen som vi kjente godt fra vikariat gjennom åtte måneder i 2019 og Christian Nørstebø, opprinnelig birkenesing med en fortid blant annet i Forsvarets Forum, ble etter en rekrutteringsprosess tilbudt fast ansettelse som journalist. Det betyr at redaksjonen for øyeblikket består av kun menn. Det er ikke optimalt, men samtidig opplever vi at vi har fire medarbeidere som utfyller hverandre på en god måte.

  Som følge av koronaviruset så avisen seg nødt til å permittere to medarbeidere i 50 prosent en kortere periode i april/mai. Dette opphørte da situasjonen ble avklart før sommerferien. 

   

  Legg til i min rapport

  Mest lest på nett i 2020

  Disse sidene er mest lest på lp.no i 2020 (Antall klikk - antall unike brukere):

  Legg til i min rapport

  Spørsmål fra stiftelsen

  1.Koronapandemien: Hva har vært de største utfordringene redaksjonen har møtt knyttet til Covid-19?

  Med store lokaler og kontorer med stor avstand har vi kunnet begrense bruk av hjemmekontor. Det er imidlertid klart at en situasjon med begrenset sosial kontakt er krevende. Vi har imidlertid klart å finne gode arbeidsrutiner. 

   

  2.Produksjonspress og idéutvikling: Er det tid til å utvikle egne journalistiske prosjekter, eller må dere bare løpe for å oppfylle alle forventningene fra omgivelsene?

  Med kun fire medarbeidere så blir det hektiske hverdager. Ideelt sett skulle vi ønsket oss noe mer tid til å utviklere flere egne prosjekter.  

  3. Debatter og kvalitet i kommentarfelt: Hva slags rutiner har dere for overvåkning og moderering av kommentarfelt? Hvordan opplever dere at utviklingen er hva angår debattnivået?

  Vi opplever at debattklimaet generelt er godt, men spesielt på sosiale medier (Facebook)

  Legg til i min rapport

  Pressens Faglige Utvalg

  Lillesands-Posten hadde i 2020 en klagesak til Pressens Faglige Utvalg

   

  Vi hadde i 2020 en klage til behandling i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Det var Lillesand Idrettslag som klaget vår dekning av den såkalte shortssaken inn for utvalget. Shortssaken ble i februar en nasjonal sak etter at flere profilerte idrettsutøvere, politikere, samt riksaviser, NRK og TV2 hev seg på.

  Det er ikke vanskelig å forstå at idrettslaget føler at mediedekningen ble noe massiv, men samtidig var det fint å konstatere at PFU var tydeligere på at vi ikke hadde brutt noen av de presseetiske reglene i vår dekning. Det er også fint å konstatere at forholdet til idrettslaget fortsatt er godt, noe vi har fått bekreftet gjennom flere møter etter at saksbehandlingen ble avsluttet.

  PFU-saken kan leses her

   

   

  Legg til i min rapport