Grimstad Adressetidende

Grimstad Adressetidende ble etablert i 1856 og er den eldste avistittelen på Sørlandet. Vi er lokalavis for Grimstad, en kommune i stadig vekst som nærmer seg 24.000 innbyggere. 2020 ble året da vi virkelig skiftet til digitalt fokus og satte oss klare og konkrete mål for trafikk- og leseroppslutning på nett. I tillegg fikk vi nye måleverktøy der vi kunne følge de statistiske resultatene av prestasjonene våre. Koronapandemien bygde opp under denne utviklingen, siden lesernes behov og forventninger til hyppige oppdateringer og rask og presis informasjon økte kraftig etter nedstengningen 12. mars. Året har bydd på utfordringer med hjemmekontor, annonsesvikt og permitteringer. Men denne helt ekstraordinære situasjonen har understreket rollen vår som lokalavis og skapt muligheter. Blant annet for digital vekst og til å levere på samfunnsoppdraget vårt i en redaktørstyrt mediekanal.

Fakta
Samlet opplag 6142
Utgiversted Grimstad
Ansvarlig redaktør Peer L. Andreassen (55)
Grimstad
Kommer ut Tirsdag, torsdag og lørdag
Daglige lesere totalt
13500
Daglige brukere på nett
5400
Daglige brukere på mobil
4300
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 4500
 • Redaksjonelle årsverk
 • 6
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 130
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 500
 • Refuserte innlegg på nett
 • 50
 • Antall gjestekommentarer
 • 24
 • Antall kronikker
 • 10
 • Antall leserinnlegg
 • 500

  Mål og prioriteringer

  Digital vekst har vært et overordnet mål i 2020 og tydeligere prioriteringer har vært en viktig rettesnor. I likhet med alle lokalaviser, er oppgavene flere enn det ressursene strekker til også hos oss. Samtidig er mediemarkedet preget av en informasjonsflom, slik at vi må lage saker som slår gjennom, vekker interesse og/eller er samfunnsmessige viktig for å bli lagt merke til. Det gjelder også i et lokalt marked.

  Vi har derfor hatt som målsetting å lage færre "pliktsaker" og flere saker som blir snakket om. Dette ser vi også i sammenheng med det digitale skiftet, der vi får løpende tilbakemeldinger fra lesermarkedet.

  Hendelser er en vesentlig driver i nyhetsjournalistikken på nett. Vi har tilpasset turnusen til morgen- og kveldsvakter i uka og i helgene, slik at vi kan oppdatere raskt når noe skjer. Vi jobber oftere og bedre i team ved hendelser (en inne og en ute på stedet).

  Vi har laget en publiseringsplan, blant annet med faste publiseringspunkt for saker kl. 06 og kl. 20.30 hver dag. Vi ønsker å starte dagen med en god egen nyhet og avslutte med en personifisert historie med utgangspunkt i et enkeltmenneske. 

  Vi bruker daglig statistikkverktøyet som gir oss innsikt i hvordan sakene våre blir mottatt. Vi innførte konkrete mål leseroppslutning som vi flytter på i takt med veksten. 

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Dette er et lite utvalg av saker som preget nyhetsåret 2020 i Grimstad Adressetidende.

  1. Glimt fra koronaåret

  Koronapandemien har grepet inn i våre leseres virkelighet og hverdag og lokalmiljøet i en grad vi ikke kunne forestille oss. Vi har dekket koronapandemien med særlig vekt på konsekvensene for barn, unge og eldre, samt lokale arbeidsplasser og bedrifter som blir rammet.

  Onsdag 11. mars skrev vi på lederplass: "Selv om det i skrivende stund ennå ikke er registrert ett tilfelle av koronaviruset i Grimstad, herjer det allerede med folks hverdag. Ikke bare truer det liv og helse. Det kan også gi oss en dyp økonomisk nedtur". Vi oppfordret statsminister Erna Solberg til å finne frem gullkortet for å unngå at titusenvis av arbeidsplasser skulle gå tapt.

  Allerede 4. april (på trykk 7. april) skrev vi om Saka Maljicaj som fikk forbud av kommunen mot å besøke sin sterkt pleietrengende søster, til tross for at hun bodde i privat leilighet. Saken gikk nasjonalt flere måneder senere da VG gjorde et dypdykk i temaet. Se avissak i bildekarusellen.

  Selv etter at koronarestriksjonene langt på vei var opphevet og samfunnslivet normalisert, var det en gruppe som var oversett. Dagsentertilbudet til eldre pleietrengende, som bor hjemme, og deres pårørende var fortsatt stengt etter fem måneder. Pårørende Lena Bjelland Pedersen sa det er helt krise for mange eldre og pårørende. Kommunen tok fatt i saken og fikk etablert et nytt tilbud etter vår reportasje.

  2. Konfliktfylt mellom rådmannen og det politiske miljøet

  Det har vært konfliktfylt mellom rådmannen og det politiske miljøet i store deler av året. I bakgrunnen ulmet håndteringen av en varsler, som sa i fra om ulovlige kommunale innkjøp. Adressetidende fikk tak i en mail som avslørte planen for å bli kvitt rådmannen. Dette avdekket en politisk splittelse og førte til mye debatt i ukene som fulgte. Saken endte med at rådmannen ble sagt opp og fikk med seg en sluttpakke på et par millioner kroner. 

  3. Store utbyggingssaker skaper engasjement

  Utfylling i indre havn og bygging av blokker på en holme midt i havnebassenget? Ja, det høres ut som en oppskrift på rabalder. Det er det også blitt. Og kommunen kontrollerer eiendomsselskapet som skal gjøre dette. Det har vært folkemøter, som vi har sendt direkte, presentasjon av forslag og tegninger, masse debattinnlegg og andre arkitekter som har kommet med sin kritiske meninger.

  I tillegg er det flere andre store utbyggingsplaner i sentrumsområdet, noe som skaper engasjement og diskusjon i en tradisjonsrik sørlandsby med historisk bebyggelse. Det er klassiske konflikter mellom kulturhistorie og utvikling, mellom allmennhetens interesser og næringsutvikling. Takknemlig stoff for en lokalavis.

  4. Enkeltmennesker forteller

  I 2020 har vi lagt vekt på å få frem historier til mennesker som ikke er blant de priviligerte blant oss. Det handler om enkeltpersoner som har levd i eller tett på rus, vold og misbruk. Noen går med historien bak en vellykket fasade. Vi må våge å gi inn i saker som kan være vonde å ta i. Dette er saker som gir gjenklang hos mange lesere. Se eksempler nedenfor i bildekarusellen.

   

   

  Legg til i min rapport

  Priser

  Grimstad Adressetidende deltok med et bidrag i Sørlandets pressepris. Journalist og nyhetsleder Janicke Yttervik ble tildelt prisen for årets lokalsak for sin reportasje om boforholdene for rusmisbrukere i kommunale boliger, fortalt gjennom historien til en av beboerne, Linda. 

  Begrunnelsen til juryen var følgende: «Reportasjen retter et kritisk blikk på et kommunalt boligtilbud for mennesker i en vanskelig situasjon. Historien tar oss med inn i boliger i svært dårlig tilstand, og skildrer livene til dem som ikke har noe annet botilbud. Flere gode bilder forsterker inntrykket av fortvilelse og maktesløshet. Reportasjen viser at lokalavisene har den beste forutsetningen for å sette søkelys også på lokalsamfunnenes skyggesider».

   

   

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Vi hadde planlagt noe ekstern kursvirksomhet i 2020, men dette ble avlyst på grunn av koronarestriksjoner.

  Det vi har drevet av journalistfaglig utvikling, har skjedd internt og i konsernsammenheng her i PM Sør. 

  Vi har løpende diskusjoner om journalistikken vår, kvaliteten på det vi gjør og daglig gjennomgang av resultatetene vi har digitalt.

  Vi har hatt stor nytte og glede av faglig påfyll som vi har fått i lokale samlinger med konserndirektører og innspill derfra. 

  Medieutviklingen stiller stadig større krav til utvikling, presisjon og kompetanse. Vi er nødt til å bli bedre for å henge med og levere på høyt nok nivå på alle områder innen journalistisk innhold. Det blir også en av utfordringene i 2021.

  Legg til i min rapport

  Spørsmål fra stiftelsen

  • Koronapandemien: Hva har vært de største utfordringene redaksjonen har møtt knyttet til Covid-19?
  • Vi har ikke hatt noen syke, heldigvis. Ordningen med hjemmekontor har løst seg greiere enn vi hadde trodd, men over tid skjer det noe med vitaliteten, kreativiteten og dynamikken i et redaksjonelt miljø når vi ikke møtes fysisk i redaksjonslokalene. Skype/Teams ol erstatter ikke den mellommenneskelige kontakten.  Journalistisk har det vært spennende og krevende å dekke koronapandemien også lokalt.
  • Produksjonspress og idéutvikling: Er det tid til å utvikle egne journalistiske prosjekter, eller må dere bare løpe for å oppfylle alle forventningene fra omgivelsene?
  •  
  • Det er tid til å utvikle egne journalistiske prosjekter. Det vil si at den enkelte journalist kan av og til gå inn i et prosjekt, som redaktør/redaksjon skaper selv. Selvsagt styres vi av begivenheter og hendelser, og slik må det være. Derfor er grundigere jobbing med egne prosjekter noe man må avpasse ihht til andre nødvendige oppgaver. Egeninteresse og eierskap til sakene er viktige ingredienser for å lykkes.

   

  • Debatter og kvalitet i kommentarfelt: Hva slags rutiner har dere for overvåkning og moderering av kommentarfelt? Hvordan opplever dere at utviklingen er hva angår debattnivået?
  •  
  • Nesten all debatt foregår på Facebook under saker som er publisert der. Redaktøren får melding om kommentarer på egen mail, og det kommer også på en felles mail til redaksjonen. Ufine og stygge kommentarer blir fjernet, tvilstilfeller blir fjernet eller skjult. Personer som går over streken eller representerer en risiko basert på erfaring, blir utestengt. Debattnivået er i all hovedsak saklig og greit, men i visse type saker kan tonen bli personlig og for skarp. Dessverre preges debattene i noen grad av at deltakerne ikke har satt seg inn i sakene eller fakta, men kommenterer uten at det er kunnskapsbasert. Vi driver aktiv røkting og gir tilbakemeldinger. Det er i noen grad en indre justis i debattene, og vi får også direkte henvendelser fra lesere når de mener grensen er overskredet - selv om de ikke selv er berørt.

  Legg til i min rapport

  Mest leste saker i 2020

  1. – Rart at folk som har råd til Tesla er ute på natten for å stjele strøm        16.516

  2. Her får Øystein Stie (85) se en «ny» Sties-bil                                                         14.347

  3. Ble rusmisbruker etter diagnose                                                                                11.265 

  4. Tyra (21): – Fikk innvilget dagpenger, men får ikke første utbetaling                8.105

  5. Første koronatilfelle i Grimstad: Slik er tallene for Agder                                    7.622

  6. Tre skoler rammet av koronasmitte i Grimstad                                                      7.556

  7. Elever og lærere ved 4. trinn på Jappa i karantene                                                7.167

  8. Mann siktet etter knivstikking, offeret alvorlig skadd                                          6.939

  9. Fjerner luksusgode for elbil-eiere. Det var på tide                                                6.587

  10. Ber daglig bobiler om å reise, men nye kommer til                                            6.173

  11. Kjempet seg ut av en barndom med vold og overgrep                                        6.150

  12. To nye smittet: - Vi er i en situasjon som gir grunn til uro                                5.634


   

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Vi har ikke hatt saker til behandling i Pressens Faglige Utvalg i 2020.

  Vi har hatt et par saker som er blitt løst eller som sekretariatet ikke har funnet grunn til å legge frem for behandling.

  Legg til i min rapport

  Årets bilder 2020

  Legg til i min rapport