Fædrelandsvennen

På kinesisk består ordet krise av to tegn. Det ene står for fare og det andre for muligheter. Det var akkurat det som traff oss i mars 2020: Fare og muligheter. Det var som å få et dytt i ryggen og et slag i magen samtidig. Det var som å ha fluor på den ene skia og klister på den andre. Det var bånn gass og full brems. Vi sa “Nå må alle på dekk”. Og sendte alle hjem. Det ble mer av alle. De positive ble mer positive. De bekymrede ble mer bekymret. De ansvarlige ble mer ansvarlige og de stille ble stillere. Men alle kom på dekk. Med alt de hadde. Det er det viktigste minnet vi skal ha med oss fra 2020: Hvordan vi sto sammen gjennom krisen og hvordan vi heiet på hverandre på tvers av alle avdelinger. Og slik er det fortsatt. I Fædrelandsvennen startet 2020 med at vi ble en del av Polaris. Året har vært preget av krevende migreringsprosesser, og dessverre rakk vi bare så vidt å treffe noen få av våre nye kolleger før pandemien gjorde veien mot Trondheim, nord og vest umulig. Selv om vi har blitt eksperter på digital speed-dating med nye kolleger håper vi 2021 åpner for at vi igjen kan møtes fysisk og bli enda mer integrert i Polaris-konsernet. Korona har vært det viktigste vi har jobbet med i redaksjonen dette året. Vi bestemte oss tidlig for å sette opp et korona-live-studio og utviklet vår egen database for tall og statistikk relatert til pandemien: Smittetall, antall døde, permitterte osv. med fokus på Agder. Dette har vært svært godt mottatt av leserne. I Kristiansand hadde vi ved inngangen av året lagt bak oss en heftig lokal valgkamp som førte til et historisk maktskifte. De borgerlige mistet makten i byen for første gang på over 70 år. Et nytt kaotisk bystyre med mange små partier som skal styre en ny sammenslått storkommune har gitt oss mye å skrive om. I tillegg ble Nicolai Tangen omsider sjef for oljefondet. Og Start rykket ned fra eliteserien. Det eneste normale som skjedde i 2020.

Fakta
Samlet opplag 36614
Utgiversted Kristiansand
Ansvarlig redaktør Eivind Ljøstad
Kristiansand, Mandal, Lillesand, Setesdal og omegn.
Kommer ut Papiravis daglig unntatt søndag
Daglige lesere totalt
88678
Daglige brukere på nett
106905
Daglige brukere på mobil
68904
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 17554
 • Redaksjonelle årsverk
 • 54
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 304
 • Antall kommentarer
 • 183
 • Antall innlegg på nett
 • 2134
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall gjestekommentarer
 • 50
 • Antall kronikker
 • 437
 • Antall leserinnlegg
 • 2134

  Mål og prioriteringer

  Fædrelandsvennen har jobbet etter disse fire ambisjonene i 2020:

  1. Fædrelandsvennen skal tette gapet mellom det du vet og det du vil og bør vite.

  2. Fædrelandsvennen skal være nyskapende i hvordan journalistikken lages og formidles.

  3. Fædrelandsvennen skal være et inspirerende sted å jobbe.

  4. Fædrelandsvennen skal ha en bærekraftig digital økonomi innen 2021.

  Alle disse ambisjonene har hatt et sett med mål og tiltak.

  Produktutvikling: For Fædrelandsvennen har 2020 vært preget av overgangen til Polaris og migreringen det medfører. En konsekvens av dette er at vi hatt færre ressurser tilgjengelig enn vi normalt har for å drive med produktutvikling. Vi har prioritert følgende:

  a) Etablere "Tverrfaglige team": Flere journalistiske satsinger skal bemannes tverrfaglig. Brukermarked og utviklere skal jobbe tettere sammen med journalister og fotografer. Og det skal planlegges et stramt publiseringsløp som inkluderer alle våre kanaler. Et eksempel på et vellykket tverrfaglig prosjekt er "klasse 9c" som vi har vunnet flere priser for. 

  b) Utvikle vårt eget koronastudio med løpende oppdatert statistikk. Dette har gitt oss over 7,5 millioner sidevisninger i 2020.

  c) Etablere en ny digital debattsatsing.

  d) Etablere en næringslivssatsing retter mot karriere der kvinner er målgruppen. 
  Dette har blant annet ført til podkast-serien "Det ho sa" der lokale næringslivskvinner intervjues. 

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Da koronaen rammet Norge var det et enormt behov for informasjon. Vi etablerte koronahjelpen, der vi koblet opp de som trengte hjelp med daglige gjøremål med folk som kunne hjelpe.

  Vi etablerte også et digitalt studio der leserne kunne spørre våre journalister om det vi lurte på. Vi engasjerte en pensjonert lege som kunne bistå oss i mer medisinske spørsmål.

  Vi opprettet en egen Facebook-gruppe, som fikk over 11.000 følgere, for å ha dialog med leserne og bistå dem best mulig på alle plattformer.

  Vi har også gitt dagsfersk statistikk til våre lesere - presentert på front og med masse data bak som man kan dykke ned i. Vi mener selv dette er en av de beste, mest presise og oppdaterte koronastatistikken i Norge: Se statistikken her.

  I tillegg har vi hatt åpent koronalivestudio der vi har servert løpende nyheter gjennom hele døgnet. Her har leserne fått siste nytt først: Livestudio

  Fem døde - fem overlevde. FVN ble med på innsiden av Stener Heyerdal etter at dødsviruset traff Norge. Viktig og god journalistikk i etterkant av tragedien på sykehjemmet. Les saken her.

  Muldvarper, lekkasje av strategidokumenter, interne stridigheter og utbrytere. Vi lagde historien om hvordan Jan Oddvar Skisland ble ordfører: Spillet om makta

  27 elever og 2 lærere slapp Fædrelandsvennen inn i klasserommet i en uke. Resultatet ble et unikt dokument og innblikk i skolehverdagen. Les saken her.

  De er asylsøkere som er for syke til å returneres. De lever sine liv på vent. Hvordan tar vi egentlig vare på de svakeste av de svake i et av verdens rikeste land? Dette er historien om menneskene ingen vil ha: De beste årene av mitt liv har jeg brukt til å vente

  I Fædrelandsvennen har vi stort fokus på eierskap. Eierskap til egen journalistikk, eierskap til egen sak, oppfølging og foredling etter publisering.

  Eierskap og prioritering er en del av hverdagen og i retrospekt er det enkelte saker vi ser vi kunne håndtert bedre, eller prioritert annerledes. I 2020 ser vi at vi kunne vært bedre på og sittet mer i førersetet på den store, nasjonale saken om Flekkefjord sykehus og skandalelegen som jobbet der. Her var NRK Sørlandet gode og ofte nyhetsledende. Her skulle vi prioritert inn mer ressurser og satt av dedikerte journalister i mye større grad. Det tar vi lærdom av. For selv om vi hadde flere gode saker, vant noen av nyhetskampene, ble vi alt i alt slått av NRK Sørlandet.


   


  Legg til i min rapport

  Priser

  Årets idrettsnavn: Fædrelandsvennen kåret skiskytter Marte Olsbu Røiseland til årets idrettsnavn på Sørlandet i 2020.

  Verdt også å nevne at Fædrelandsvennens stiftelse for første gang i 2020 delte ut ytringsprisen "mot til å si fra". Prisen gikk til to unge politikere; Jannicke Arnesen og Nicolay Østeby.

  I år har Fædrelandsvennen mottatt en rekke priser for vår journalistikk.

  For andre år på rad vant vi Norwegian Online News Association (NONA) sin pris for årets digitaljournalistikk - liten redaksjon. Prisen fikk vi for prosjektet "Fædrelandsvennen flytter inn", hvor våre to journalister Eva Myklebust og Christina Stenbek Østtveit fulgte klasse 9C ved Grim skole i én uke.

  Vi vant tre av fem priser i Sørlandets pressepris:

  1. Årets feature: Krigsprosjektet
  2. Årets bilde: Koranbrenning på Torvet, Kjartan Bjelland
  3. Årets digitale presentasjon: Fædrelandsvennen flytter inn
  4. Hederlig omtale: Koronastatistikk
  5. Hederlig omtale: Foto "Jeg vil klare meg selv", Kristin Ellefsen

  Vi fikk flere utmerkelser i European Newspaper Awards:

  MAGASIN: "Supplements for special occasions" for Krigsmagasinet og kategorien "Supplements for magazin" for Startmagasinet.

  AVISSIDER: Kategori "corona" for Da dødsviruset rammet Stener Heyerdahl og kategori "cross-media projects" for Fædrelandsvennen flytter inn.

   

   

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  2020 har naturlig nok gitt noen begrensninger hva angår ekstern reise og kursing .Vi har likevel hatt journalister på kurs på IJ - både innen reportasjeledelse og økonomi- og næringslivsjournalistikk. Internt på huset kjører vi daglige evalueringer. Dette har vi stort sett holdt fast ved under hele koronapandemien, da med digital overføring. Her gjennomgår vi Fædrelandsvennens journalistikk det siste døgnet, samtidig som vi tar opp problemstillinger og etiske dilemma. Det er rom for diskusjon, meningsbrytning og innspill fra alle på huset.

  Hver tirsdag har vi redaksjonelt ukemøte. Her tar vi opp et tema som vi bruker opp mot en time på. Her diskuterer vi alt fra identifiseringspolicy, endringer i Vær varsom-plakaten, redaksjonell strategi og evaluerer større saker vi har publisert.

  Vi ønsker å legge til rette for kompetanseheving og dette året har også en av våre nyhetssjefer deltatt i et lederutviklingsprogram på Universitetet i Agder (UIA).

   

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Vi hadde to behandlede klager i PFU i 2020. Ingen av disse resulterte i fellelse eller kritikk. Vi hadde også en klage som ble løst med forenklet behandling av PFU-sekretariatet.

  Den ene PFU-saken var prinsipielt interessant fordi klager var Agder Politidistrikt v/politimesteren. De klaget oss inn for en forside som handlet om hverdagsrasisme opplevd av utenlandske fotballspillere på Start. Agderpolitiet var ikke nevnt i saken, men de "følte" likevel at noe av kritikken som fremkom var rettet mot dem. Klagen ble selvsagt avvist.

  Den andre klagen kom fra en alternativ behandler som har fått mye omtale i Fædrelandsvennen for sin praksis. Dette er saker vi har jobbet med over lang tid og som innebærer en rekke krevende presseetiske problemstillinger. For oss var det derfor viktig at vi ikke ble felt på noen av punktene vi ble klaget inn for, og ekstra hyggelig at vi fikk unormalt mye skryt av PFU for måten vi hadde håndtert de etiske problemstillingene på.

  Koronapandemien har ført med seg flere etiske problemstillinger. Særlig i starten, under den første nedstengingen måtte vi føle oss litt frem særlig i forhold til identifisering. Vi hadde noen reportasjer fra utesteder blant annet der kildene vi intervjuet i etterkant opplevde hets i sosiale medier. Dødsfall på sykehjem var også etisk krevende å omtale, fordi det var mye usikkerhet blant personalet knyttet til skyldfølelse, smittevern og pårørende.

  Legg til i min rapport

  Den digitale debatten

  2020 ble et historisk år for Fædrelandsvennen når det gjelder den digitale debatten. Etter over 10 år med kommentarfelt stengte vi disse i april. Begrunnelsen var blant annet denne:

  Vi har forsøkt lenge. Vi har flere ganger tidligere vurdert å stenge, men funnet grunner til å gi kommentarfeltet en sjanse til. Vi har strammet inn debattreglene, innført strengere moderering, oppfordret flere til å delta og brukt flere ressurser. Men nå er det altså slutt. Vi merker at kommentarfeltene heller skremmer folk bort fra debatten, enn å invitere dem inn.

  Les kommentaren om kommentarfeltet her.

  Beslutningen ble i all hovedsak godt mottatt. Kristiansand trengte en pause fra kommentarfeltene. 

  Samtidig har vi savnet det å gi leserne en mulighet til å delta med sine meninger på våre digitale flater. Vi mener Fædrelandsvennen har et ansvar for å fasilitere en redaktørstyrt debatt på Sørlandet.

  Derfor har vi jobbet med å finne nye måter å gjøre dette på. Vi har erkjent at den digitale debatten på styres og modereres tydeligere enn vi og andre aviser har gjort.

  Dersom nye og yngre stemmer skal delta i debatten må den ha en annen form enn det de tradisjonelle kommentarfeltene inviterer til. 

  I desember lanserte vi vår nye debatt satsing. Les artikkel i Medier24

  Denne satsingen er fortsatt i sin første fase, men erfaringene så langt er oppløftende. Vi har faktisk en annen tone i debatten nå. Hovedgrepet er at alle debatter har en debatt-vert, en redaksjonell medarbeider som styrer debatten.

  Rutinene nå er at alle innlegg forhåndsmodereres og alle innlegg krever fullt navn.

  Vi har også debatt på vår egen Facebook side, men her er vi nøye på hva slags saker vi deler og vi modererer strengt.


   

  Legg til i min rapport

  Korona

  Aldri har vi opplevd et så langvarig nyhetstrøkk som det som slo ned 12. mars. Så å si hele redaksjonen jobbet med korona i starten - viruset fikk konsekvenser for alt og alle og behovet for informasjon var enormt. I denne tida fikk vi virkelig vist hva som bor i redaksjonen. Selv om folk var plassert på hjemmekontor, med minimal sosial kontakt, kom det aldri negative tilbakemeldinger. Tvert i mot, vi opplevde en fleksibilitet og produksjon som resulterte i viktig, god og dyptgående journalistikk, som igjen ga utslag i trafikkrekorder og stort leserengasjement og dialog.

  Naturligvis har korona preget spaltene fra mars og hele året. I tillegg til å dekke de løpende nyhetene, har vi også klart å dykke ned, gi bakgrunn og stille kritiske spørsmål. Samtidig som vi har produsert journalistikk på helt andre temaer - gjerne som god feature i helgemagasin, eller i graveprosjekter. 

   

   

  Legg til i min rapport

  Kilder

  Fædrelandsvennen har ikke hatt et system for kontinuerlig telling av kilder gjennom 2020. Der kommer vi sterkere tilbake i neste rapport. Det vi kan rapportere om er et spesielt fokus for å øke andelen kvinnelige kilder. Gjennom statistikk fra Prognosis følger vi daglig andelen kvinnelige kilder. Målet er å komme opp på et snitt på 50%. Vi er ikke der ennå.

   

  I løpet av året har vi også gjort målinger der vi teller antall saker med mannlig og kvinnelig hovedkilde, samt innslag av kilder fra andre kulturer og bildebruk. Målingene viser, ikke overraskende, at mennene dominerer og at vi er svake på kilder fra andre kulturer enn den tradisjonelle norske.

  Legg til i min rapport

  Mest leste saker

  Dette er våre mest leste saker i 2020:

  1) Koronautbruddet direkte: 7.562.269 visinger

  2) Tre personer siktet for bortføring etter væpnede aksjoner: 189.407 visninger

  3) Følg uværet direkte: 151.706 visninger

  4) Disse koronareglene gjelder nå: 149.077 visninger

  5) "Rekordgutta" i mål i natt: -Utrolig glad for at vi fikk til dette sammen: 136.267 visninger

  6) Koronavirusets utbredelse: 117.749 visninger

  7) 30 prosent av jentene på niende trinn har mottatt nakenbilder flere ganger: 111.352 visninger

  8) Etterlyst mann (51) pågrepet - ble skutt av politiet: 101.849 visninger

   

  Disse kommentarene var de mest leste:

  1) Fædrelandsvennen stenger kommentarfeltet: 29.891 visninger

  2) Holder Kristiansand på å miste Søgne og Songdalen? 14.535 visninger

  3) Nå er det alvor: 13.399 visninger

   

  Mest leste leserinnlegg:

  1) At du gidder, Nico: 10.400 visninger

  2) Kjære alle innbyggere i "Nye Kristiansand": 9.886 visninger

  3) Gratulerer: 9.743 visninger

   

  Mest sette videoer:

  1) Følg Starts skjebnekveld i vår tv-sending

  2) Se Start-leiren forklare nedrykket

  3) Spektakulær video: Her brøytes Suleskardvegen

  4) Bli med på årets julebad på Bystranda

  5) "Sammen for byen" fra Kilden

   

   

   

   

  Legg til i min rapport

  Årets beste bilder

  Her er et lite knippe bilder tatt av våre fotografer i 2020.

  Legg til i min rapport

  Spørsmål fra stiftelsen

  Hva har vært de største utfordringene redaksjonen har møtt knyttet til Covid-19?

  Aldri har vi opplevd et så langvarig nyhetstrøkk som det som slo ned 12. mars. Så å si hele redaksjonen jobbet med korona i starten - viruset fikk konsekvenser for alt og alle og behovet for informasjon var enormt. I denne tida fikk vi virkelig vist hva som bor i redaksjonen. Selv om folk var plassert på hjemmekontor, med minimal sosial kontakt, kom det aldri negative tilbakemeldinger. Tvert i mot, vi opplevde en fleksibilitet og produksjon som resulterte i viktig, god og dyptgående journalistikk, som igjen ga utslag i trafikkrekorder og stort leserengasjement og dialog.

  Er det tid til å utvikle egne journalistiske prosjekter, eller må dere bare løpe for å oppfylle alle forventningene fra omgivelsene?

  Naturligvis har korona preget spaltene fra mars og hele året. I tillegg til å dekke de løpende nyhetene, har vi også klart å dykke ned, gi bakgrunn og stille kritiske spørsmål. Samtidig som vi har produsert journalistikk på helt andre temaer - gjerne som god feature i helgemagasin, eller i graveprosjekter. 

  Hva slags rutiner har dere for overvåkning og moderering av kommentarfelt? Hvordan opplever dere at utviklingen er hva angår debattnivået?

  2020 ble et historisk år for Fædrelandsvennen når det gjelder den digitale debatten. Etter over 10 år med kommentarfelt stengte vi disse i april. Begrunnelsen var blant annet denne:

  Vi har forsøkt lenge. Vi har flere ganger tidligere vurdert å stenge, men funnet grunner til å gi kommentarfeltet en sjanse til. Vi har strammet inn debattreglene, innført strengere moderering, oppfordret flere til å delta og brukt flere ressurser. Men nå er det altså slutt. Vi merker at kommentarfeltene heller skremmer folk bort fra debatten, enn å invitere dem inn.

  Les kommentaren om kommentarfeltet her.

  Beslutningen ble i all hovedsak godt mottatt. Kristiansand trengte en pause fra kommentarfeltene. 

  Samtidig har vi savnet det å gi leserne en mulighet til å delta med sine meninger på våre digitale flater. Vi mener Fædrelandsvennen har et ansvar for å fasilitere en redaktørstyrt debatt på Sørlandet.

  Derfor har vi jobbet med å finne nye måter å gjøre dette på. Vi har erkjent at den digitale debatten på styres og modereres tydeligere enn vi og andre aviser har gjort.

  Dersom nye og yngre stemmer skal delta i debatten må den ha en annen form enn det de tradisjonelle kommentarfeltene inviterer til. 

  I desember lanserte vi vår nye debatt satsing. Les artikkel i Medier24

  Denne satsingen er fortsatt i sin første fase, men erfaringene så langt er oppløftende. Vi har faktisk en annen tone i debatten nå. Hovedgrepet er at alle debatter har en debatt-vert, en redaksjonell medarbeider som styrer debatten.

  Rutinene nå er at alle innlegg forhåndsmodereres og alle innlegg krever fullt navn.

  Vi har også debatt på vår egen Facebook side, men her er vi nøye på hva slags saker vi deler og vi modererer strengt.

   

  Legg til i min rapport