Agderposten

I årets som har gått, har Agderposten har fulgt hendelsene tett. Vi var der når hele Norge stengte. Vi fulgte begivenhetene da våre eldre på sykehjem ble nektet vinduskontakt. Vi har vært tett på smittetallene. På hendelsene og egensakene. Da verden stengte, vendte leserne seg til oss – de fleste på mobilen. Året startet så friskt da vi ble en del av Polaris Media. Både de redaksjonelle planene og de forretningsmessige planene var klare. Optimismen var stor. Men gjennomføringen ble helt annerledes enn det vi hadde sett for oss som følge av ytre omstendigheter: Koronapandemien. Redaksjonen ble sendt på hjemmekontor, nye rutiner måtte etableres og både tempo, trøkk og kvalitet måtte økes. Og hele redaksjonen har omstilt seg og prestert meget bra. I 2020 har store lokale saker som Hovesaken, Glassheisen og boplikt engasjert stort. Dette har vi dekket bredt på redaksjonell plass og gitt leserne skrivekløe på debattplass. Den aller viktigste saken for regionen vår kom helt på tampen av året da beslutningen om etablering av en gigantisk batterifabrikk i Arendal ble offentliggjort. En lang prosess vi har fulgt tett ble kronet med seier for Arendal i hard konkurranse med andre alternativer på Sørlandet. Betydningen for regionen vil bli stor - hvor stor vil kun tiden vise. Det er gledelig at lokalt og regionalt debattstoff fortsatt står sterkt i Agderposten. Det er en viktig del av samfunnsoppdraget. En redigert debatt der ulike politiske syn og meninger kommer til uttrykk er målet samtidig som vi sørger for å holde et sundt og godt debattklima.

 
Fakta
Samlet opplag 19468
Utgiversted Arendal
Ansvarlig redaktør Øyvind Klausen
Aust-Agder
Kommer ut 6 dager - mandag-lørdag
Daglige lesere totalt
52541
Daglige brukere på nett
32326
Daglige brukere på mobil
28500
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 13530
 • Redaksjonelle årsverk
 • 22
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 257
 • Antall kommentarer
 • 40
 • Antall innlegg på nett
 • 969
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall kronikker
 • 22
 • Antall leserinnlegg
 • 969

  Mål og prioriteringer

  Agderpostens overordnede redaksjonelle formål er: Vi avdekker, underholder, overrasker og rapporterer om det som skjer når det skjer, som gjør at våre lesere blir lojale abonnenter.

  Det gjør vi ved å øke engasjementet for journalistikken:
  - Forsterker de gode innholdsområdene
  - Gjør folks hverdag enklere
  - Avdekker – journalistikk som setter spor og fører til endring
  - Styrker meningsstoffet

  For å lykkes med dette jobber vi med videreutvikling av redaksjonell innsikt
  - Øke individuell innsikt og læring
  - Øke lesing og økt konvertering pr sak

  Og vi jobber med å sette leserne i sentrum og skape relasjoner med leserne som holder dem informert om det som betyr noe for dem.


  Legg til i min rapport

  Mediehusets samfunnsrolle

  Disse sakene har satt spor i 2020. I noen tilfeller lokale spor, andre regionale og nasjonale spor:

  Korona

  Kononapandemien har preget hele kloden. I vårt dekningsområde har det ikke vært mye smitte. Derfor har Agderpostens journalistikk handlet om de konsekvensene smitteverntiltakene har hatt og hvordan det har påvirket våre liv.

  Et par eksempler på sterke saker vi har skrevet som har ført til debatt og endringer er: 

   

  Smitteverntiltak på institusjoner

  Arendal kommune innførte tidlig strengere tiltak enn nasjonale anbefalinger. Agderposten satt fokus på saken og kriseledelsen snudde og gjorde det enklere med kontakt for de pårørende etter Agderpostens artikler.

  Moren (93) vil heller dø dersom hun ikke får ha kontakt med sønnen i vinduet
  Agderposten skrev på lederplass: «Vi må gjøre alt vi kan for å hindre smitte på norske sykehjem. Men vi kan heller ikke ha det slik at døden fremstår som et bedre alternativ for dem som tilbringer alderdommen sin der.»

  Mennesker dør i ensomhet under pandemien

  Mona (54) døde i mai i ensomhet. I løpet av de siste 40 dagene av sitt liv fikk hun litt over en time i våken tilstand med mennesker hun kjente. Sønnen fortalte til Agderposten en hjerteskjærende historie om morens siste dager og hvordan hele familien opplevde den siste tiden hennes.


  På kommentarplass skrev nyhetsredaktør Katrine Lia: «Monica (54) måtte dø alene. Å kalle det dugnad er en hån". En sykepleier er ikke en erstatning for dem du er glad i, når tiden tikker mot slutten. Var det riktig at vi lot folk dø alene? Siden 12. mars har Agderposten skrevet flere artikler om konsekvensene kontaktforbudene har fått for mennesker på sykehjem i vårt dekningsområde. Debatten nasjonalt burde vært skarpere. Ble også pressefolk for servile da alle skulle være med på dugnad? Turte ikke norske redaktører å snakke høyt på vegne av de døende, i frykt for at folk ikke lenger ville bli med på helsemyndighetenes dugnad? Var det riktig at vi lot folk dø alene? Kan vi gjøre det annerledes? Flere må stille de vanskelige spørsmålene: For hva er verst? Ikke få være sammen med de man er glad i på slutten av livet, eller kanskje å bli smittet av korona? Da Norge stengte ned 12. mars var det et valg de svakeste og døende blant oss, ikke fikk muligheten til å ta.»

  Olsen-bil-saken

  Saken smalt 1. desember 2016 der Geir Egil Olsen ble pågrepet og siktet for grov korrupsjon og heleri. Agderposten har dekket saken bredt fra dag 1. Saken har også preget 2020 gjennom flere rettsrunder i Aust-Agder Tingrett. I mars ble Olsen dømt til fire års ubetinget fengsel og 8 millioner kroner i erstatning. Og i desember ble den mest alvorlige tiltalen om grov korrupsjon behandlet i Aust-Agder Tingrett, der nå retten foretar sine vurderinger i saken og dom er ventet senere i 2021.

  Glassheisen – attraksjon eller galskap?

  Bygging av en glassheis fra Arendal sentrum og opp til Fløyheia er en stor sak som har skapt debatt. Og prislappen har nå mer enn doblet seg fra 50 millioner kroner til langt over 100 millioner kroner. Kontrollutvalget er nå i gang med å granske saken og har varslet at de vil snu hver eneste stein om glassheisen. På debattplass er temperaturen høy mens glassheisen reiser seg over byen.

   

  Kommunedirektør ble bedt om å slutte

  Da kommunedirektøren i Grimstad ble bedt om å slutte av kommunestyret, var Agderposten til stede. I en lang rekke saker satte journalist Pål Yngve Berg søkelyset på Grimstad kommune og rådmannen. Pål Yngve Berg fikk hederlig omtale fra Sørlandets Pressepris for sitt arbeid med sakene om «Rådmannens fall».

  Her er noen av sakene:

  Var i konsulent- og dobbeltrollebråk allerede i 2016

  Sto mellom oppsigelse og millionpakke: Landet på oppsigelse

  Krevde sluttavtale verdt over 3 millioner

   

  Lørenskogsaken: Eksklusivt intervju med etterforskningslederen

  Lørenskogsaken fikk en lokal vri for Agderposten da etterforskningslederen i saken kun ønsket å gi et intervju til sin egen lokalavis. Haris Hrenovica kunne i intervjuet «breake» at han trekker seg fra stillingen og jobben med Lørenskogsaken. Det fikk nasjonal oppmerksomhet i denne høyprofilerte saken.

  Strandsonesaker – et omstridt tema i på Sørlandskysten

  Dette var den første av en serie strandsonesaker Agderposten har dekket tett i siste halvdel av 2020. 100-metersbeltet, privatisering, ja til bygging i strandsonen og en lang rekke leserinnlegg gjorde at strandsonen igjen i 2020 ble et hett tema.

  Stengte strender og høye gjerder: Slik ser det ut etter kommunen sa ja til bygging i strandsonen

   

  Spordybden 25 prosent dypere enn lovlig på E18

  Agderposten kunne i 6. februar avdekke at spordybden på E18 mellom Kristiansand og Grimstad var altfor dyp og skapte farlige kjøreforhold. Vi var ute med Politiet og målte opp. Artiklene førte til nyasfaltering og bedre trafikksikkerhet.

  Agderposten avdekker: Her er spordybden 25 prosent dypere enn lovlig

   

  Skjærviksaken


  Da Agderposten som første mediehus omtalte Skjærviks legepraksis i 2019, avslørte vi at han var den legespesialisten i Norge som behandler flest pasienter og får mest i overføringer fra staten. Siden 2004 har Skjærvik mottatt over 150 millioner kroner i tilskudd og refusjoner. Pengene har han delvis fått for legekonsultasjoner som kan være så korte som 15 sekunder. Kort tid etter Agderpostens publiseringer fulgte også NRK Brennpunkt opp med et program om barnelegens praksis.

  Agderposten flere grundige saker om legespesialisten. Det gjorde vi fordi vi mener hans legepraksis har noen sider som fortjener både Agderposten og andre medier søkelys, og som får noen konsekvenser som hører hjemme i en offentlig diskusjon om forvaltning av store offentlige summer og om unødvendig legebehandling.

  Omtalen av saken førte til spørsmål i Stortingets spørretime. Agderposten og Brennpunkts avsløringer har også ført til at myndighetene varsler innstramminger i regelverket som kontrollerer helsepersonell. Helfo, som forvalter oppgjør fra folketrygden tilbake til leger som Skjærvik, har startet en gransking av hans refusjonspraksis, og har nå krevd at han tilbakebetaler et millionbeløp til staten etter feil bruk av takster.
  I Aust-Agder Tingrett led Skjærvik et sviende nederlag i 2020 og ble dømt til å tilbakebetale 2,5 millioner kroner i for mye utbetalt refusjon, i tillegg til egne og statens saksomkostninger på 175.940 kroner. Saken ble dermed også dekket grundig i året som har gått.

  Agderposten, ved journalist Synnøve Skeie Fosse, fikk for øvrig Sørlandets pressepris i kategorien «årets sak» i 2019 for dekningen av Skjærviksaken.

   

  Omstridt predikant med stor følgerskare på Hove i Arendal

  Predikanten Levi Jensen med stor følgerskare på sosiale medier påstår at Bill Gates er verre enn Hitler og at koronaen kommer av stråling fra 5G-nettet. Da predikanten inviterte ungdom over 16 år til sommerleir på Hove, ble det bråk. Politikere ville sile ut slike leietakere gjennom etisk regelverk for det kommunale leirstedet. Ordføreren krevde full granskning av utleieregler. Sognepresten rykket ut og tok avstand fra predikantens forkynnelse. Og rapperen Big Daddy Karsten  tok et kraftig oppgjør med sin hjemby og fikk enorm respons (og ble årets mest leste leserinnlegg).

  Agderposten skrev på lederplass: «Det er ikke politikernes oppgave å være religiøst campingpoliti på Hove. […] Det er viktig å belyse Jensens omstridte ytringer. Mange homofile har måttet lide under religiøse forsøk på homofil omvendelse. Jensen har gjennom sosiale medier stor definisjonsmakt, påvirkningskraft og mulighet til å sette dagsorden. […] Men uansett hvor mye man måtte mislike hans ytringer, bør de ikke forhåndssensureres gjennom kommunale campingreguleringer.

   

  120 millioner til tross – Arendal Fotball er fremdeles på nivå 3

  På kommentarplass skrev journalist, Jon Andreassen: 

  «Siden oppstarten i 2010 har Arendal Fotball brukt rundt 120 millioner kroner for å prøve å nå det uttalte målet om spill i eliteserien. Stort sett har de krasjlandet midt på tabellen i 2. divisjon. Etter mangfoldige år med feil på feil er klubben nødt til å prøve noe nytt. […] Så begredelig er situasjonen for det som skulle bli Arendals fotballstolthet. Millionene sprutes fremdeles inn, men forsvinner like raskt ned i lommene på godt betalte importspillere som ikke klarer å levere på banen.»

  Kommentarartikkelen utløste debatt ikke bare om pengebruken i Arendal Fotball, men også om talentutviklingen og samarbeidsformen mellom klubbene i Aust-Agder. I etterkant er trener og daglig leder i klubben byttet ut og det er foretatt store endringer i spillerstallen. Bare tiden vil vise om Arendal evner å løfte seg fra en trøsteløs tilværelse på nivå 3 i norsk fotball.

   

  Den store bilbløffen


  Et ektepar på Fevik fikk aldri oppgjør fra mannen som "kjøpte" bilen deres. Politiet henla saken uten å etterforske kjøperen. Politiet nektet å svare på spørsmål om de er blitt lurt. Og statsadvokaten finner ikke grunnlag for å omgjøre henleggelsen under sterk tvil.

  lederplass skrev Agderposten
  «Påtalemyndigheten har henlagt ekteparet Askelands anmeldelse av bilkjøperen på grunn av «manglende saksbehandlingskapasitet. […] Blir denne påtalebeslutningen stående, gir det en svært uheldig signaleffekt, både overfor ofre, men også kriminelle. Det skapes et inntrykk av at ofre ikke tas alvorlig, og et carte blanche for denne typen kriminell virksomhet. Noen ofre vil kunne oppfatte det som en oppfordring til selvtekt.
  Riksadvokaten har selv understreket at påtalemyndigheten som alle forvaltningsorganer er underlagt prinsippet om saklighet og likebehandling. Det er svært mange gode grunner for politiet til å gjenoppta etterforskningen av svindelen. Enn så lenge velger vi å ha tillit til at det skjer.»

   


   


  Legg til i min rapport

  Priser

  Agderposten delte ut prisen "Årets navn i 2020" til skiskytter Marte Olsbu Røiseland fra Froland for hennes strålende sesong. Agderpostens Pål Yngve Berg mottok to hederlige omtaler fra Sørlandets pressepris i kategorien Årets sak.

  Marte Olsbu Røiseland – vinner av Agderpostens kåring av "Årets navn"


  Etter en suveren sisterunde på VMs siste dag i skiskytterstafetten, tok Marte Olsbu Røiseland gull. Det gjør henne til historiens første med sju medaljer i samme VM. Hennes prestasjoner gjorde henne til en overlegen vinner av Agderpostens Årets navn-kåring.


  Pris: Journalistikk som får konsekvenser

  Om utdelingen uttalte Pål Yngve Berg: «Det er tilfredsstillende at juryen legger merke til journalistikk som får konsekvenser.»

  De to sakene som fikk hederlig omtale er «Rådmannens fall» og «Havnas hemmelighet».

  Rådmannens fall


  Sørlandets pressepris: Juryens begrunnelser om «Rådmannens fall»:

  «Et demokratisk samfunn er helt avhengig av kritisk journalistikk. Dette er en av medias viktigste oppgaver, ikke minst i lokaljournalistikken. I saken Rådmannens fall dokumenterer journalisten svikt i løfter og vedtak i oppfølgingen av innkjøpssaken i Grimstad kommune, som i fjor også fikk hederlig omtale. Journalisten har dokumentert at kommunens administrative toppleder var personlig ansvarlig for saksbehandlingen da det ble begått nytt brudd på innkjøpsreglementet, noe som førte til at kommunestyret ba om lederens fratredelse.»

  Var i konsulent- og dobbeltrollebråk allerede i 2016

  Krevde sluttavtale verdt over 3 millioner

  Sto mellom oppsigelse og millionpakke: Landet på oppsigelse

  Havnas hemmeligheter


  Sørlandets pressepris: Juryens begrunnelser om «Havnas hemmeligheter»:

  «En veldokumentert artikkelserie om dobbeltroller, samrøre og manglende protokoller og arkivføring knyttet til salg og utnyttelse av attraktive og verdifulle, kommunale eiendommer i Grimstad sentrum. Journalisten har løftet fram viktige problemstillinger om håndtering av store verdier i skjæringspunktet mellom offentlig forvaltning og private interesser.»

  Kjøpte eiendom av Torskeholmen-investorer

  Fremforhandlet havnesalg, tok oppdrag for kjøperen

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  2020 har vært et unntaksår for ekstern reising og kursing. Vi hadde ambisjoner om å gjennomføre diskusjoner om endringer i Vær varsom-plakaten og Kildeutvalgets rapport. Det har vi ikke klart å gjennomføre når vi har vært på hjemmekontor. Vi har stort sett hver dag hatt daglige evalueringsmøter på Slack der både planer for dagen og uken gjennomgås og med evaluering med innspill fra hele redaksjonen. Her er takhøyden stor i diskusjonene om etiske dilemmaer og problemstillinger. Ukentlig oppsummering med ulike temaer har vært litt mer sporadisk enn i et normalår. Vi vil legge til rette for mer utstrakte kompetansehevingstiltak i året som kommer og det er satt av både tid og penger til dette.

  Dronebilder

  Dronebildene brukes til å illustrere saker i hele distriktet. Under koronapandemien har dette spesielt vært svært nyttig for å vise hvor det er påvist smitte. I det hele tatt har dronebilder sørget for bedre bildetilfang i saker det er vrient å finne bilder til. Det har kostet i form av kursing og utstyr, men uten tvil verdt det.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Agderposten hadde ingen behandlede klager i PFU i 2020. Agderposten er klaget inn for PFU i en sak, men den er ikke behandlet i 2020.

  Legg til i min rapport

  Mest leste saker

  De mest leste sakene i 2020 er:

  Legg til i min rapport

  Årets beste bilder

  Her er et lite knippe bilder tatt av våre journalister i 2020.

  Legg til i min rapport

  Spørsmål fra stiftelsen

  Covid-19 har på mange måter satt fart på vår omstilling mot et heldigitalt produkt. Noen utfordringer har vi likevel støtt på.

  Koronapandemien: Hva har vært de største utfordringene redaksjonen har møtt knyttet til Covid-19?

  Den største utfordringen vi har hatt i perioder, har vært mangel på kontakt med kilder og hverandre. Det byr på noen større utfordringer å drive kildepleie, når reporter og kilde ikke har den samme muligheten til å møtes. Det har også vært mer krevende å følge opp enkeltmedarbeidere på hjemmekontor. Vi merker at folk i større grad enn før har "holdt på med sitt", og at det redaksjonelle fellesskapet blir litt borte, når alle møter og ideutviklinger foregår digitalt. Selv om vi har hatt jevnlige evalueringer av det journalistiske innholdet, har det vært mer krevende å få til med digitale møter. Det er enkelt å ha gjennomgang av digital-tallene - men reporternes innspill til andres prosjekter har noen ganger blitt litt borte.

  Produksjonspress og idéutvikling: Er det tid til å utvikle egne journalistiske prosjekter, eller må dere bare løpe for å oppfylle alle forventningene fra omgivelsene? 

  Det er definitivt tid til å utvikle egne prosjekter i Agderposten. Vi har ingen gravegruppe i redaksjonen, men alle reportere som fanger opp saker det bør jobbes mer med, får muligheten til det. 

  Debatter og kvalitet i kommentarfelt: Hva slags rutiner har dere for overvåkning og moderering av kommentarfelt? Hvordan opplever dere at utviklingen er hva angår debattnivået? 

  Frontsjefer på vakt overvåker kommentarfeltet i samråd med redaktørene. Personangrep og trusler lukes ut når vi ser det - det kan noen ganger være krevende å følge med i gamle "undertråder". Når det gjelder utviklingen av debattnivået står vel det på stedet hvil. Diskusjonene rundt "hvorfor er denne saken lukket?" har avtatt, og de som spør får raskt svar fra andre lesere i kommentarfeltet. Men spesielt rundt politikk og budsjettoverskridelser kan tonen i kommentarfeltet noen ganger være tøff. Vi går inn og ber om en god tone der det er nødvendig.
  Legg til i min rapport