Agderposten

I årets som har gått, har Agderposten har fulgt hendelsene tett. Vi var der når hele Norge stengte. Vi fulgte begivenhetene da våre eldre på sykehjem ble nektet vinduskontakt. Vi har vært tett på smittetallene. På hendelsene og egensakene. Da verden stengte, vendte leserne seg til oss – de fleste på mobilen. Året startet så friskt da vi ble en del av Polaris Media. Både de redaksjonelle planene og de forretningsmessige planene var klare. Optimismen var stor. Men gjennomføringen ble helt annerledes enn det vi hadde sett for oss som følge av ytre omstendigheter: Koronapandemien. Redaksjonen ble sendt på hjemmekontor, nye rutiner måtte etableres og både tempo, trøkk og kvalitet måtte økes. Og hele redaksjonen har omstilt seg og prestert meget bra. I 2020 har store lokale saker som Hovesaken, Glassheisen og boplikt engasjert stort. Dette har vi dekket bredt på redaksjonell plass og gitt leserne skrivekløe på debattplass. Den aller viktigste saken for regionen vår kom helt på tampen av året da beslutningen om etablering av en gigantisk batterifabrikk i Arendal ble offentliggjort. En lang prosess vi har fulgt tett ble kronet med seier for Arendal i hard konkurranse med andre alternativer på Sørlandet. Betydningen for regionen vil bli stor - hvor stor vil kun tiden vise. Det er gledelig at lokalt og regionalt debattstoff fortsatt står sterkt i Agderposten. Det er en viktig del av samfunnsoppdraget. En redigert debatt der ulike politiske syn og meninger kommer til uttrykk er målet samtidig som vi sørger for å holde et sundt og godt debattklima.

Fædrelandsvennen

På kinesisk består ordet krise av to tegn. Det ene står for fare og det andre for muligheter. Det var akkurat det som traff oss i mars 2020: Fare og muligheter. Det var som å få et dytt i ryggen og et slag i magen samtidig. Det var som å ha fluor på den ene skia og klister på den andre. Det var bånn gass og full brems. Vi sa “Nå må alle på dekk”. Og sendte alle hjem. Det ble mer av alle. De positive ble mer positive. De bekymrede ble mer bekymret. De ansvarlige ble mer ansvarlige og de stille ble stillere. Men alle kom på dekk. Med alt de hadde. Det er det viktigste minnet vi skal ha med oss fra 2020: Hvordan vi sto sammen gjennom krisen og hvordan vi heiet på hverandre på tvers av alle avdelinger. Og slik er det fortsatt. I Fædrelandsvennen startet 2020 med at vi ble en del av Polaris. Året har vært preget av krevende migreringsprosesser, og dessverre rakk vi bare så vidt å treffe noen få av våre nye kolleger før pandemien gjorde veien mot Trondheim, nord og vest umulig. Selv om vi har blitt eksperter på digital speed-dating med nye kolleger håper vi 2021 åpner for at vi igjen kan møtes fysisk og bli enda mer integrert i Polaris-konsernet. Korona har vært det viktigste vi har jobbet med i redaksjonen dette året. Vi bestemte oss tidlig for å sette opp et korona-live-studio og utviklet vår egen database for tall og statistikk relatert til pandemien: Smittetall, antall døde, permitterte osv. med fokus på Agder. Dette har vært svært godt mottatt av leserne. I Kristiansand hadde vi ved inngangen av året lagt bak oss en heftig lokal valgkamp som førte til et historisk maktskifte. De borgerlige mistet makten i byen for første gang på over 70 år. Et nytt kaotisk bystyre med mange små partier som skal styre en ny sammenslått storkommune har gitt oss mye å skrive om. I tillegg ble Nicolai Tangen omsider sjef for oljefondet. Og Start rykket ned fra eliteserien. Det eneste normale som skjedde i 2020.

Varden

Varden er Telemark - fra fjord til fjell, også i et år som ble annerledes alt annet. Det er en viktig og daglig målsetning for Varden vårt innhold gjør våre lesere bedre i stand for å forstå sitt nærområde. Det har vært særlig viktig i pandemiåret 2020. 2020 har vært et år der vi har jobbet hver for oss, men likevel sammen. Det er et år som har gitt oss utfordringer, men også muligheter. Og den største er at tilstrømmingen og leserveksten har vært historisk høy. Året som gikk satte fart på digitaliseringen på en måte og i en hastighet vi aldri tidligere har sett. Nyhetstrykket kan ikke sammenlignes med tidligere år. Det har vi løst hver for oss, men like fullt sammen som et lag. Året som gikk var også året da Varden ble en del av Polaris Media. Pandemien har satt mange begrensninger for integreringsprosessen, og vi ser utvilsomt fram til nye muligheter i 2021 til å treffe nye kollegaer og bli en del av fellesskapet i Polaris.

Lillesands-Posten

Lillesands-Posten ble etablert i 1870 og er fremdeles distriktets ledende nyhetsformidler. Av naturlige grunner ble det ikke noen stor jubileumsfeiring i 2020. Avisen har hatt jevn vekst de seneste årene og har solid økonomi og sammenhengende opplagsvekst gjennom 15 år før opplagstallene de to siste årene har stabilisert seg rundt 4.000. Avisen kommer fortsatt ut med to utgivelser hver uke. Nettavisen er imidlertid etablert og utviklet. I dag har vi flere daglige oppdateringer. I likhet med de fleste andre avisene opplever vi en overgang til rene digitale abonnementer.

Lindesnes avis

Det har vært et år preget av koronapandemien, på godt og vondt. På den ene siden har usikkerhet knyttet til økonomi og annonseinntekter gjort seg gjeldende, samtidig som trafikktallene på redaksjonell side har vært økende. Prognosene etter samfunnets nedstengning 12. mars viste seg ikke å bli like dystre som bildet var under oppsummering ved årets slutt. Avisen har i løpet av året fått flere nye medarbeidere. Det er ansatt ny redaktør og nyhetsleder og det er flere nye journalister i redaksjonen. Endringen av mannskap har ført med seg både utfordringer og gevinster, men er i sum blitt til en velfungerende redaksjon ved årets slutt.

Vennesla Tidende

Vennesla Tidende rundet i 2020 30 år og dekningsområdet har gjennom alle år vært Vennesla kommune. Vennesla er en kommune i vekst og passerte i 2019 15.000 innbygger. Vekst i kommunen har også gjenspeilet seg i vekst i lokalavsien. I 2003 gikk VT over fra å være ukesavis til å bli en todagersavis. Siden den gang har opplag og antall abonnenter økt jevnt og trutt. Opplaget har nå passert 4.000 og antall abonnenter ligger på rundt 3.400. Redaksjonen består av fire ansatte inklusive redaktør. Som for de fleste lokale mediehus, har 2020 vært et unntaksår med korona, hjemmekontor og permitteringer, men samtidig skapt grobunn for formidabel digital vekst. Sistnevnte understreker det viktige samfunnsoppdraget vi utfører og det sterke behovet våre lesere har for en redaktørstyrt, pålitelig og lokal nyhetskilde.

Koronapandemien har preget nyhetsdekningen i Lister/ Lister24 i 2020.

Lister

Lister er regionavisen for Lister-regionen som omfatter kommunene Farsund, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal og Flekkefjord. Mediehuset som teller ti redaksjonelle årsverk, har et digitalt hovedfokus gjennom nettsiden Lister24, men gir i tillegg ut papiravis/ e-avis tre dager i uken. 2020 var et svært innholdsrikt år både redaksjonelt, men også for avisen som bedrift. Fridtjof Borø Nygaard gikk av som ansvarlig redaktør for å bli direktør for lokale mediehus i Polaris Media Sør i januar. I mai ble Svein Morten Havaas ansatt som hans etterfølger, etter først å ha vært konstituert i stillingen. I september flyttet mediehuset tilbake til ett av byggene vi flyttet ut fra for ti år siden i Farsund sentrum. I Strandgaten 7 har vi fått et moderne lokale som er rigget for å ta bedriften inn i fremtiden. Avisen har i tillegg avdelingskontor i Lyngdal. Redaksjonelt har 2020 vært sterkt preget av koronapandemien. Solid journalistisk arbeid førte i tillegg til rekordtrafikk og godt digitalt salg. Da den lokale smittebølgen var på sitt høyeste leverte vi også direktesendt TV-sending med siste nytt om situasjonen. En tragisk dødsulykke, rettssaken i kjølvannet av et bildrap i fjor, en overgrepssak i et lokalt idrettslag og flere hendelser har dessuten preget nyhetsåret 2020.

Grimstad Adressetidende

Grimstad Adressetidende ble etablert i 1856 og er den eldste avistittelen på Sørlandet. Vi er lokalavis for Grimstad, en kommune i stadig vekst som nærmer seg 24.000 innbyggere. 2020 ble året da vi virkelig skiftet til digitalt fokus og satte oss klare og konkrete mål for trafikk- og leseroppslutning på nett. I tillegg fikk vi nye måleverktøy der vi kunne følge de statistiske resultatene av prestasjonene våre. Koronapandemien bygde opp under denne utviklingen, siden lesernes behov og forventninger til hyppige oppdateringer og rask og presis informasjon økte kraftig etter nedstengningen 12. mars. Året har bydd på utfordringer med hjemmekontor, annonsesvikt og permitteringer. Men denne helt ekstraordinære situasjonen har understreket rollen vår som lokalavis og skapt muligheter. Blant annet for digital vekst og til å levere på samfunnsoppdraget vårt i en redaktørstyrt mediekanal.