Vigga

Torsdag er Viggadag på 35. året. Vi er glade for at det fortsatt er mange som gleder seg til at Vigga kommer i postkassa hver uke, og vi opplever at vi er viktig for lokalsamfunnet. Avisen er fortsatt sterkest på papir, men stadig flere finner vegen til www.vigga.no. Det er fortsatt mange abonnenter som ikke leser oss på nett, og vi må jobbe med å få tak i yngre lesere. Vigga startet i 1987 som et samarbeid mellom Studio A og kommunene Lesja og Dovre. Avisa startet som en gratisavis som ble sendt ut til husstandene. Lenge var Vigga et kommunalt informasjonsorgan. I 2006 kjøpte Skjåk medieutvikling Vigga, og vi ble så en del av Polaris-familien. Vigga.no ble opprettet tidlig, men det ble ikke publisert saker daglig før i 2012. I år har vi fått rekorder på nett over hele linja. Vi dekker stort og smått for våre lesere lokalt, og abonnenter ellers i verden som har tilhørighet til Lesja og Dovre.

 Fakta
Samlet opplag 2296
Utgiversted Dombås
Ansvarlig redaktør Astrid Kvam Helset (37)
Lesja og Dovre
Kommer ut Torsdag
Daglige lesere totalt
0
Daglige brukere på nett
0
Daglige brukere på mobil
0
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 1208
 • Redaksjonelle årsverk
 • 4
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 0
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 0

  Redaktørens gjennomgang

  Vår viktigste oppgave er å bidra til å sette dagsorden og søkelys på saker. Vi skal ha fokus på «mannen på bygda» og samtidig det som skjer verden rundt som har påvirkning på oss. Vi har som mål å gjøre en forskjell. Vi har hatt mål om å øke trafikken på nett og antall abonnenter som leser oss på pluss. Trafikken på nett steg i løpet av fjoråret, en pandemi selger godt. Samtidig er det fortsatt mange som uttaler at de ikke vil lese Vigga på nett, de vil vente til papirutgava på torsdag. Her har vi en utfordring med å få dem med oss. 

  2020 var ett av de første årene på veldig lenge at vi ikke har hatt utskiftinger i staben. Det merkes både på produktet og samarbeidet. Vi har også opplevd vekst i både abonnenter og annonsører, og har hatt mulighet til å øke staben. Vi fikk tilsagn på støtte til to innovasjonsprosjekter fra Medietilsynet, der oppstarten dessverre har blitt utsatt på grunn av pandemien. 

  Det er ingen tvil om at koronapandemien og alt det har ført med seg har vært til både glede og frustrasjon. Glede fordi det har ført til trafikkvekst og nytenking i redaksjonen. Frustrasjon over alt som har blitt avlyst, og at det til tider har vært vanskelig å finne noe annet å skrive om. Vi har hatt et godt samarbeid med den lokale krisestaben. Viktig informasjon har vi kjørt åpent, og krisestaben har vært behjelpelige med å gi oss navn på folk vi kan intervjue som har vært i kontakt med dem. Det er tydelig at i krisetid betyr lokalavisa ekstra mye. Vi har også hatt mange intervju med dem som har fått påvirket livene sine i stor grad, for eksempel både koronapasienter som har vært i respirator, elever med hjemmeundervisning og noen som har fått avbrutt året sitt som utvekslingsstudent. Ekstra næringsmidler til bedriftene har også gitt mange næringslivssaker å skrive om, dette er et område vi har blitt mye bedre på det siste året. Og vi ser at det har effekt!

  20. februar i 2020 brant det i Dombås kirke. Kirken ble totalskadet innvendig, og det ble etterhvert klart at brannen var påsatt. En kirkebrann opprører hele lokalsamfunnet, og det ble enda mer dramatisk da Sel kirke også ble forsøkt påtent. Det ble organisert vaktlag ved andre kirker i Gudbrandsdalen. Vi følger fortsatt denne saken tett på vegen mot at et nytt kirkebygg står klart. 

  Skolesaken i Dovre startet i fjor. Her ble det vedtatt at de to barneskolene skal legges ned. Vi har hatt mange saker om dette, og det har ført til mange innsendte debattinnlegg. Vi har også fulgt opp Vesllie-saken på Dovrefjell, der det i mars om til en avgjørelse om at den ene setra skulle få stå. Her har vi vært med fra start til slutt. 

  Brannstasjonen på Lesjaskog har vært en sak Vigga har skrevet om helt siden 2014, og har vært i fokus ved jevne mellomrom. Etter at byggingen ble vedtatt oppsto det uenighet blant de to kommunene som skulle dele regninga. Vigga snakket med dem som kjenner mest på dette – brannkonstablene som har sin arbeidsplass der. Dette er også en sak som førte til stort engasjement på debattsidene. Politisk har det også vært lokale stridigheter som har krevd spalteplass, både med redaksjonelle saker og debattinnlegg. Dette er gode saker, men det kan være en vanskelig balansegang når saken parallelt ruller i sosiale medier. 

  Vi mener vi har vært talerør for, og en kritisk medspiller til, en positiv utvikling lokalt og regionalt. Vi har snakket med dem som saken handler om. Vi har presset på og holdt saker varme. Vi har stilt spørsmål ved det som har skjedd og ikke skjedd. Vi har bidratt til en løsning på saker, og fått fram stemmene i lokalsamfunnet. 

  Vi har ikke blitt meldt til PFU i løpet av 2020. Vi har fått noen reaksjoner på leserbrev som er satt på trykk, som har løst seg ved at de har fått kommet til orde med eget leserbrev eller i intervjuform. Vi har stadige etiske diskusjoner ved om vi har funnet de rette kildene og om alle har fått uttalt seg. Vi har brukt Norsk redaktørforening for rådgivning i slike saker.  

  2020 har ikke vært året for å sende noen på kurs. Vi har jevnlige evalueringer i redaksjonen, og vi tar opp temaer som er viktig for både nett og papir etter hva som er aktuelt akkurat nå. Kompetanseheving er noe vi bør bli bedre på, og som det blir altfor lite tid til i hverdagen. Det er viktig også i små redaksjoner, å stadig kunne løfte seg noen hakk. Det er fortsatt GD som er vår hovedkonkurrent, men konkurransesituasjonen har likevel endret seg noe. GDs journalist som bor i vårt dekningsområde har gått av med pensjon etter 42 år i avisa, og dette er noe vi merker når vi er ute på oppdrag.

  Vi har ikke oppdaget forsøk på «fake news», og at noen ville lure eller villede oss. Det som kan være en utfordring er diskusjoner som foregår i sosiale medier, utenfor vår kontroll. Men som det da senere blir henvist til i leserbrev og intervjuer. Da har saken rullet videre uten at vi har hatt noe med det å gjøre. Dette er en utfordring vi må finne en løsning på. 

  Uten å ha regnet på det vil jeg si at Vigga har en høy andel kvinnelige kilder, dette med god hjelp av at begge ordførerne i våre kommuner er kvinner – og at vi har mange kvinnelige næringslivsledere. Det er ikke til å komme fra at noen blir brukt oftere enn andre, politiske ledere, store næringsaktører og aktive frivillige. Vi har også et begrenset utvalg å ta av, i og med at det ikke er mer enn 4500 innbyggere totalt i vårt dekningsområde.  Vi er bevisst på at om vi kan finne noen andre til å uttale seg så skal vi gjøre det, men også her kan vi absolutt bli bedre. Tror likevel at det omtrent hver uke er noen på trykk som ikke har vært det siste året. 

  Legg til i min rapport

  Spørsmål fra stiftelsen

  Koronapandemien: Hva har vært de største utfordringene redaksjonen har møtt knyttet til Covid-19?

  Vårt område har ikke hatt store utbrudd av smitte. Vi har derfor vært nokså «frie» til å bevege oss rundt i samfunnet. Det har vært en utfordring at det plutselig ikke skulle skje ting vi vanligvis ville skrive om, men vi fikk snudd oss rundt og laget saker om at det ikke skulle skje. Det ble også en utfordring at annonsører forsvant, siden ingenting skulle skje. Vi hadde hjemmekontor fra 12. mars og til slutten av april. Journalistene har kommet med gode tilbakemeldinger fra dette, og synes det gikk fint å arbeide fra hjemme. Det er kanskje overraskende, men gledelig, å kunne melde om få utfordringer når bare det første sjokket etter 12. mars hadde lagt seg. 

  Produksjonspress og idéutvikling: Er det tid til å utvikle egne journalistiske prosjekter, eller må dere bare løpe for å oppfylle alle forventningene fra omgivelsene?

  Det er mange som blir overrasket når de får høre hvor mange som jobber i Vigga, og det er også folk som spør redaktør og daglig leder om det er full stilling. Avisproduksjon er mer ressurskrevende enn mange tror, det er så mye mer enn å «bare ta et bilde og skrive litt». Vi skulle gjerne hatt bedre tid til å lage saker som setter dagsorden, og der vi bruker bedre tid på å sette oss dypt inn i saken. Det blir dessverre ofte slik at mesteparten av tiden går med til det som skjer her og nå, og det blir mye like tema som det andre aviser har. Vi har riktignok alltid vært gode på å ha et portrett, en magasinsak, en historisk sak eller lignende, som ikke nødvendigvis har noe å gjøre med det som skjer i verden akkurat nå. 

  Debatter og kvalitet i kommentarfelt: Hva slags rutiner har dere for overvåkning og moderering av kommentarfelt? Hvordan opplever dere at utviklingen er hva angår debattnivået?

  Det er ikke mange som utfolder seg i våre kommentarfelt, om det er på nettavisen eller på Facebook. Det er stort sett ingen som kommenterer inne på artiklene, kommentarene på Facebook er av den trivelige sorten. Dersom det er tendenser til at det holder på å «brake løs» ber vi om saklighet, usaklige kommentarer sletter vi. De eneste sakene vi må følge svært godt med på er saker som omhandler rovdyrproblematikk, det er garanti for at det blir opphetet diskusjon. Her har vi bestemt oss for at slike saker ikke skal deles på avisens Facebook-side. Det kan kanskje bli sett på som feigt, men diskusjonene i slike kommentarfelt er ikke fruktbare og konstruktive. Da kan man like godt la være å ha dem. 


   

  Astrid Kvam Helset

  Ansvarlig redaktør

  Vigga

  Legg til i min rapport

  På topp

  Legg til i min rapport