Dølen

Dølen, lokalavisa for kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu, har, i likhet med resten av Medie-Norge, lagt bak oss et spesielt og annerledes år. 2020 var året der stort sett alle arrangement ble avlyst, vi kunne ikke møte folk, og hele staben satt mye alene på hjemmekontor. Samtidig ga dette muligheten til å tenke nytt og finne andre innganger til saker, og ikke minst ga det oss rekordtrafikk og en bekreftelse på at lokalavisa er en viktig kilde for folk, spesielt i krisetider. 2020 var året der vi jobba mer enn noen gang, der vi har vært først og best på å formidle informasjon og relevante saker, i det spesielle koronaåret. Vi har lagt bak oss uker og måneder som kanskje vil prege oss videre inn i 2021, der mange gir uttrykk for at de er slitne, og at annerledesåret har tatt på mentalt. Slik vil det sikkert være for mange i vår bransje. Vi i Dølen tar med oss erfaringene både på godt og vondt, og det aller viktigste; vi kan vise til nok et år med solid vekst og rekorder på sidevisninger og brukere på nett. Dølen mottok også flere priser i året som gikk. Det er til stor inspirasjon, selv om prisfesten ikke ble det vi hadde ønska oss.

 Fakta
Samlet opplag 4211
Utgiversted Vinstra
Ansvarlig redaktør Tone Sidsel Sanden (47)
Kommer ut
Daglige lesere totalt
0
Daglige brukere på nett
0
Daglige brukere på mobil
0
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 1600
 • Redaksjonelle årsverk
 • 5
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 39
 • Antall kommentarer
 • 6
 • Antall innlegg på nett
 • 160
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 0

  Mål og prioriteringer

  Dølen skal være den viktigste nyhetskanalen for folk i Midt-Gudbransdalen. Vi kan kanskje ikke alltid klare å være først, men vi skal være best, når det gjelder. Gjennomgående for arbeidet i Dølen er at vi skal være avisa for “folk flest”, vi skal vektlegge og lytte til hva de som bor i vårt område er opptatt av, hva som er viktig i hverdagene, gjerne hos folk som vanligvis ikke kommer til orde i det offentlige ordskifte og som ikke til vanlig er synlige i media. Gjennom langsiktig arbeid med å få flere til å tørre å si hva de mener, vil terskelen etter hvert bli senka for å stå fram. Slik vil vi være med på å skape et mer levende lokalsamfunn.

  Dølen skriver mange nære, personlige og sterke historier. Vi kjenner leserne våre, og har god leserkontakt. Vi får folk til å åpne opp og fortelle. Dette er en av våre store styrker, og dette er av de mest leste sakene våre, år etter år. I den digitale tida vi jobber i, der det er krav til hyppig publisering, prøver vi å ta oss tid til å gå i dybden og prioritere hverdagsgraving. Men det er lett å bli fanga av den hektiske hverdagen, og kravet til mengden produserte saker. For små redaksjoner, som vi i Dølen, er det en utfordring å både skulle levere nok saker til å opprettholde trafikken på nett, og skulle ha ressurser til gravejournalistikk. Uansett ønsker vi å være ei avis som vektlegger kvalitet på journalistikken. 

  I 2020 fortsatte vi satsinga vår på levende bilder gjennom et felles streamingprosjekt, sammen med Vest-Telemark Blad og Firdaposten. Vi har med midler fra Medietilsynet kunnet ansette en egen video- og streamingansvarlig i 60 prosent. Dølen-TV har blitt et godt innarbeida begrep. Etter at stort sett alle arrangement ble avlyst i 2020, har vi måttet tenke utenfor boksen når det gjelder direktebilder. Vi er opptatt av å ha bredde i kildene våre, med særskilt søkelys på å ha ungdom med i spaltene. Dølen ønsker å ha en ung profil på avisa. 

  Papiravisene er stort sett på 28 eller 32 sider, men vi har også noen utgaver på 40 sider. Vi gir ut Hyttemagasinet en gang i året, et gratismagasin med opplag på 12 000. 

  Vi tenker alltid digitalt først, og vi har fortsatt den gode utviklinga vi hadde i 2019, også i 2020. Vi har satt flere rekorder: 56,5 prosent av abonnentene innom per uke, til sammenligning var tallet på drøyt 20 prosent i mars 2019. Vi har nå 27,7 saker/sidevisninger per abonnent per uke, plusstrafikk på 51 727. I tillegg har vi hatt en solid vekst i antall abonnenter. I 2018 var tallet 3378, i 2019 3603 og i 2020 3832. 

  Vi gjør mye bra på nett, men jobber fortsatt med å ha god produksjonsflyt, deske fronten på en god måte og finne riktige innganger og overskrifter på sakene. Dette jobber vi med hver eneste dag. 


   

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Dølen skal være nærme folk, og engasjere seg for at Midtdalen skal bli et godt sted å leve. Det handler om å være aktuelle og ta tak i de sakene som opptar folk flest. Vi skal sette dagsorden, og være modige i journalistikken. Vi er sterke på å formidle de nære og personlige historiene, det skal vi fortsette med. 
  Vi har i 2020 være med på å sette dagsorden ved å drive hverdagsgraving. Vi har tatt tak i kritikkverdige forhold både i kommunal- og privat sektor. Vi avdekket blant annet hull i journalføring på postlistene til en av kommunene vi dekker. Folk sto fram i lokalavisa og fortalte at de ikke fant igjen brev de hadde sendt kommunen på postlistene. Dette ble en sak som skapte debatt, og som gjorde at kommunen måtte endre rutinene. 

  Som i 2019, var Dølen også i 2020 til stede i tre store rettssaker. Dette er krevende, ikke minst ressursmessig, for ei lokalavis, da to av rettssakene foregikk i tingretten på Lillehammer og en i lagmannsretten på Hamar. Men vi satte av tid til dette, fordi det er like viktig for lokalavisa og dekke slike saker, som at regionavis og riksaviser gjør det. Vi var til stede hver dag i alle disse rettssakene. 

  Den ene saken var ankesak til lagmannsretten, der en lokal mann sto tiltalt for drap på ei 16 år gammel jente.  Den andre rettssaken dreide seg også om drap, der en annen lokal mann sto tiltalt for drap. Dette skjedde i lokalmiljøet på Vinstra. Den tredje rettssaken sto en lokal mann tiltalt for grove nettovergrep mot små barn. Denne saken er anket, og skal opp i lagmannsretten på Hamar seint på våren 2021. 

  Det er særdeles krevende for ei lokalavis å dekke slike saker på en god måte. Av tidligere erfaringer, er leserne mye mer sensitive for hva lokalavisa skriver, enn de større mediene. Mange etiske vurderinger skal gjøres, og mange pårørende i et lite lokalsamfunn skal tas hensyn til, samtidig som fakta og relevant informasjon for saken, skal formidles. Det er ekstra vanskelig å håndtere dette, når avisas ansatte kjenner alle involverte i sakene. Dette er ikke til å unngå i små lokalsamfunn. Vi gjorde dette på en god måte, og fikk svært mange tilbakemeldinger på at vi dekket sakene på en balansert og informativ, men samtidig skånsom, måte. 
  2020 var året der mye dreide seg om dekking av koronaen. Vi fikk kjenne på hvilken betydning lokalavisa faktisk har i lokalsamfunnet når krisen setter inn. Aldri har vi jobba mer, og aldri har kravene til å være på og først vært større. I vår dekning har vi vektlagt å få ut informasjon raskt, i tillegg til å speile konsekvensene for tiltak og nedstenging i vårt lokalmiljø. Vi var også en av ca. ti andre lokalaviser som i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk utførte et prosjektarbeid som gikk på kostnader for kommunene i «koronamånedene». 

  Vi satte rekorder i antall sidevisninger dette året, noe som vi tror er en følge av vår gode dekning av den unike situasjonen samfunnet har vært i det siste året. Vi ønsket også å spre glede i denne tida, derfor arrangerte vi blant annet tre konserter på sjukehjemmene, som vi sendte direkte på nett. 

  Legg til i min rapport

  Spørsmål fra stiftelsen

  Koronapandemien: 

  De største utfordringene under pandemien, har vært å holde motivasjonen og energien oppe. Noen har opplevd det å sitte uke etter uke på hjemmekontor som ensomt og som en belastning. Det har vært et enormt informasjonsbehov blant leserne, og vi har kanskje jobba mer enn noen gang. Det preger redaksjonen, slik antageligvis en samlet bransje føler det. I løpet av et år er lokalavisa vanligvis til stede på mange arrangement. I 2020 ble det meste avlyst. Noen har kjent på at dette har ført til utfordringer med å finne saker, spesielt på helgevakter. En skal heller ikke undergrave energien det tilfører journalistene å jobbe ute på festivaler og andre arrangement, der de møter mange mennesker. Testing og karantene har også ført til at noen i perioder har hatt begrensa med muligheter for å være ute på oppdrag, men ingen har vært smitta i vår redaksjon. 

  Produksjon og idéutvikling:

  Det er lett å la seg rive med i den hektiske, pulserende digitale hverdagen, der kravet til at alt skal gå fort, er stort. En kjenner på at det er vanskelig å finne tid og ro til å sette seg ned og utvikle ideer og gå i gang med prosjekter. En blir lett fanga i det som skjer der og da. Det er ikke til å legge skjul på at det er et stort produksjonspress, et press en kjenner på i alle ledd, både leder og andre ansatte. Spesielt små redaksjoner merker nok dette. Her har det skjedd en stor endring for endagsavisene de siste årene. Vi er avhengig av å ha hyppig publisering for å holde på de digitale leserne, samtidig som ønske om å gå i dybden på saker er stor. Det kan nok kjennes frustrerende og en følelse av og til av å ikke strekke til. I Dølen har vi de siste årene tenkt at prosjektstøtte er en veg å gå for å få midler til å hente inn folk i prosjektstillinger. Vi vil se på ulike muligheter for dette også i 2021. 

  Debatter og kvalitet i kommentarfeltet: 

  Vi følger tett med i kommentarfeltet, spesielt på sosiale medier. Vi bruker også sosiale medier aktivt for å finne aktuelle saker. Få kommenterer på vår nettside, men mange på vår Facebook-side. Redaktør er den som tar hovedansvaret for å følge med i kommentarfeltene. Det er heldigvis sjelden kommentarer må slettes, men det skjer at vi gjør det, og som regel er dette kommentarer som oppleves som personangrep og trakassering. Vi vet godt hvilke saker som trigger til heftig debatt og usaklige kommentarer. Folk er også raske til å ta kontakt med oss, dersom de ser noe de reagerer på. Vi opplever at terskelen er lavere for å reagere på kommentarer under lokalavisa sine saker, enn på region- og riksavis. Det oppleves nærere og sterkere når det involverer lokalavisa. Vi opplever også at debattnivået på sosiale medier blir tøffere og hardere. Det er et stadig tilbakevendende tema vi ser både i sosiale medier og innad vår redaksjon. Vi opplever at, det som kanskje er en «Trump-effekt» med «fake news», anklager og en respektløshet, også påvirker bruken av sosiale medier her. Kildene blir også angrepet på en annen måte enn tidligere. Dette mener vi er bekymringsverdig. Likevel har vi tro på den yngre generasjon, som i mange tilfeller har et annet nivå på debattering i sosiale medier, enn mange godt voksne. 


  Legg til i min rapport

  Årets mest leste saker

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

   

  Dette året ble også annerledes når det gjelder mulighetene for å delta på kurs og konferanser. Men vi har vektlagt å være med på det som har vært av digitale kurs. Senter for undersøkende journalistikk (SUJO), i samarbeid med Landslaget for lokalaviser (LLA), arrangerte blant annet hver torsdag såkalte lunsjseminar; korte, små inspirasjonskurs vi hadde muligheten til å følge i lunsjpausen. Dølen har også deltatt i fellesprosjekt med NRK om klima/klimaendringer i framtida, samt et korona-prosjekt med SUJO. 
  Muligheten til å delta fysisk på kurs og det å møte andre til diskusjoner og kunnskapsutvekslinger, har nok vært et av de største savnene for redaksjonen. Faglig påfyll er viktig både for utvikling og for inspirasjon.

  Priser

  Dølen mottok i 2020 flere priser. Vi mottok Årets mediepris i regi av Mediebedriftene, i kategorien Årets lokale historie. Prisen fikk vi for tekstdokumentaren Rondablikksoga. For samme historie fikk vi hederlig omtale ved utdeling av Polarisprisene. Redaktør og daglig leder fikk også hederlig omtale for kommentaren som ble skrevet til Rondablikksoga. 

  Etikk og presseetiske diskusjoner

  De største etiske utfordringene hadde vi i drapssakene vi fulgte, samt i saken om nettovergrepene. Her er det mange vurderinger og hensyn og ta stilling til. Hvor detaljert skal en gå? Hvor stort skal det slås opp på framsida? Overskrifter som er ærlige, uten å virke for tabloide. I bakhodet har vi hele tida det ansvaret vi bærer med oss som lokalavis, som er tett på alle involverte. Vi vektlegger i vår redaksjon å diskutere etiske vurderinger fra sak til sak.

  Dette skal vi jobbe med i 2021

  Vi håper det blir litt mindre korona, og litt mer tid til å jobbe journalistisk med andre viktige deler av samfunnet vårt i det kommende året. I vår skal NRK og LLA, i samarbeid med SUJO, publisere historiens største samarbeidsprosjekt. Her skal Dølen være med, og vi ser fram til å lage mye god journalistikk innen temaet i dette prosjektet. 

  Dølen skal også holde fram med å utvikle levende bilder, ved at vi på nytt søker Medietilsynet om støtte til prosjekt. 

  Vi har som mål å fortsette den gode utviklingen digitalt, og jobbe målretta mot å få gode rutiner på publisering. 

  Tone Sidsel Sanden
  Redaktør og daglig leder
  Dølen


   


  Legg til i min rapport