Åndalsnes Avis

Åndalsnes Avis’ målsetting er at «Vi skal hver dag vinne nyhetskampen. Ingen skal være bedre på nyheter fra Rauma enn Åndalsnes Avis.» Redaksjonen har 4,8 årsverk og tre papirutgivelser i uka. Produksjonen av papiravisa er såpass ressurskrevende, at vi dager før papirutgivelse sliter med å ha nok armslag for nettpublisering. Vi er nødt til å se på hvordan vi skal klare å prioritere nettet høgere. Åndalsnes Avis er lokalavisa for Rauma og kom ut for første gang i 1926. Papiravisa har tre utgivelser i uka; tirsdager, torsdager og lørdager.

Driva

Driva har hovedkontor i Alti-sentret på Sunndalsøra med avdelingskontor på Landbrukshuset i Surnadal. Som i alle mediehus er det koronapandemien som har dominert spaltene også i Driva. Vi har brukt betydelige redaksjonelle ressurser på å dekke de lokale konsekvensene av pandemien. Stengte skoler med hjemmeundervisning har skapt utfordringer, men har vært løst på en god måte. Driva har fulgt opp med redaksjonelle saker.

Dølen

Dølen, lokalavisa for kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu, har, i likhet med resten av Medie-Norge, lagt bak oss et spesielt og annerledes år. 2020 var året der stort sett alle arrangement ble avlyst, vi kunne ikke møte folk, og hele staben satt mye alene på hjemmekontor. Samtidig ga dette muligheten til å tenke nytt og finne andre innganger til saker, og ikke minst ga det oss rekordtrafikk og en bekreftelse på at lokalavisa er en viktig kilde for folk, spesielt i krisetider. 2020 var året der vi jobba mer enn noen gang, der vi har vært først og best på å formidle informasjon og relevante saker, i det spesielle koronaåret. Vi har lagt bak oss uker og måneder som kanskje vil prege oss videre inn i 2021, der mange gir uttrykk for at de er slitne, og at annerledesåret har tatt på mentalt. Slik vil det sikkert være for mange i vår bransje. Vi i Dølen tar med oss erfaringene både på godt og vondt, og det aller viktigste; vi kan vise til nok et år med solid vekst og rekorder på sidevisninger og brukere på nett. Dølen mottok også flere priser i året som gikk. Det er til stor inspirasjon, selv om prisfesten ikke ble det vi hadde ønska oss.

Vikebladet Vestposten

Når året 2020 no skal oppsummerast, er det for meg som leiar i Vikebladet Vestposten umogleg å unngå å nemne ordet korona. Pandemitiltaka og følgjene av dei trefte oss som ein medisinball i ryggen i midten av mars, og gjorde at vi mista det meste av annonsinntekter over natta. I tillegg forsvann det meste av det som vanlegvis dannar grunnlag for det redaksjonelle innhaldet: kulturarrangement, politiske møte, idrettsarrangement, sosiale samankomstar. I nokre veker vart marknadsmedarbeidarane permitterte og alle (bortsett frå leiar) jobba frå heimekontor til slutten av mai. Akkurat då var utsiktene for resten av 2020 ikkje så veldig gode. Og så viste det seg at året ikkje vart så aller verst likevel. For det viste seg at nedgangen i annonseinntektene ikkje vart så stor som først frykta- sjølv om desember vart den einaste månaden i 2020 der vi klarte å oppnå annonsebudsjettet. Det viste seg også at lesarane hadde eit stort behov for informasjon i samband med koronasituasjonen, og at svært mange, gledeleg nok, gjekk til lokalavisa for å bli oppdatert. Ved utgangen av 2020 hadde Vikebladet Vestposten 3883 abonnentar, vel to hundre fleire enn då året starta. Talet på digitale abonnentar auka med 23,5 prosent frå 2019 til 2020, og i veke 51 sette vi ny rekord i plussvisningar: 70.306.

Fjordenes Tidende

Fjordenes Tidende er den nest eldste lokalavisa i tidlegare Sogn og Fjordane. Den kom ut første gang 5. april i 1910. I 2020 var avisa 110 år. Vi hadde fleire planar om å markere jubileet, men pandemien sette ein stoppar for det meste. Men jubileet vart markert både på nett og i papir i påska 2020.

Fjordingen

Fjordingen sin redaksjon har i 2020 bestått av fem faste journalistar i tillegg til ansvarleg redaktør/dagleg leiar som og er skrivande. Alle er fotograferande, og alle har og ansvar for avisa si nettside. Fjordingen har ikkje grafisk personale tilsett. Avisa får annonser produsert ved felles produksjonssenter i Harstad, medan grafikarar i Sunnmørsposten gir nødvendig bistand til redaksjonell ferdigstilling av avisa. Avisa gir normalt ut fire tematiske ekstraaviser i tillegg til ordinær avis gjennom året; Vinteravis for indre Nordfjord, Motorfestivalavis, Sommarglade Stryn og Hornindal og avis i samband Strynemessa. På grunna av koronapandemien vart motorfestivalen og Strynemessa avlyste. Dermed heller ingen temaaviser rundt desse arrangementa. Avisa har eigen lokalradio, Radio Stryn, som vert driven med om lag eit halvt årsverk.

Fjuken

Lokalavisa Fjuken vart starta som eit folkeeigd aksjeselskap (Skjåk Mediautvikling AS) i 1989. Etter ein trong «fødsel», med mykje prøving og feiling, såg fyrste nummer av lokalavisa dagens ljos 6. april det året. Den ferske Fjuken vart sendt ut til om lag 400 abonnentar, og før året var omme var talet oppe i 1.000 ab. Fjuken held til i eige avishus i Bismo, har eitt avdelingskontor i Vågå, gode arbeidstilhøve og stabile medarbeidarar. Med om lag 3.450 i opplag har Fjuken svært god dekning i Ottadalen. Kring 1.100 av abonnentane er utfløtte dølar. For dei er Fjuken svært viktig, som bindeledd til heimbygda og som «brevet frå heime».

Møre-Nytt

Frå kristemning til lesarrekordar og eit nytt godt økonomisk resultat. Det hersens året 2020 har bode på nedturar, men også oppturar, for Møre-Nytt. Det såg mørkt ut i mars, og det var permitteringar i staben. Men heldigvis ikkje så lenge. Marknadsavdelinga har jobba i motbakke, men har jobba godt, og klarte å utnytte dei sjansane som var der. Dermed var ikkje svikten i annonseinntektene så dramatisk likevel. Og når kostnadane vart reduserte, og brukarinntektene auka, så førde det til at Møre-Nytt fekk eit nytt svært godt år resultatmessig. Årets ord «koronaen» har gjort det annleis å jobbe for redaksjonen, med delvis heimekontor, færre hendingar og arrangementet å skrive om. Samstundes har året vist at lesarane har eit stort sug etter nyheiter når krisa er der. Det vart lesarrekordar i mars og april. Mange av dei nye lesarane hang med også når det første koronasjokket var over.. Paradoksalt nok: 2020 vart eit rekordår for Møre-Nytt.

Romsdals Budstikke

Romsdals Budstikke skal være det viktigste nyhetsmediet i vår region. Vi skal fortelle våre historier på en slik måte at vi når ut bredt i dekningsområdet, og stimulerer til debatt og et bredt opplyst lokalsamfunn. Slik har vi jobbet med dette i 2020:

Sunnmørsposten

Behovet for informasjon har vore enormt i koronaåret, og vi har lagt vekt på å belyse lokale konsekvensar av pandemien. Då samfunnet vart stengt ned, opna vi nye digitale dører; Vi har lansert ny podkast, laga digitalt folketog, streama kulturarrangement og forsøkt på ulike måtar å skape fellesskap i ei vanskeleg tid. Lesaroppslutninga er svært stor, og vi har god opplagsvekst.

Vigga

Torsdag er Viggadag på 35. året. Vi er glade for at det fortsatt er mange som gleder seg til at Vigga kommer i postkassa hver uke, og vi opplever at vi er viktig for lokalsamfunnet. Avisen er fortsatt sterkest på papir, men stadig flere finner vegen til www.vigga.no. Det er fortsatt mange abonnenter som ikke leser oss på nett, og vi må jobbe med å få tak i yngre lesere. Vigga startet i 1987 som et samarbeid mellom Studio A og kommunene Lesja og Dovre. Avisa startet som en gratisavis som ble sendt ut til husstandene. Lenge var Vigga et kommunalt informasjonsorgan. I 2006 kjøpte Skjåk medieutvikling Vigga, og vi ble så en del av Polaris-familien. Vigga.no ble opprettet tidlig, men det ble ikke publisert saker daglig før i 2012. I år har vi fått rekorder på nett over hele linja. Vi dekker stort og smått for våre lesere lokalt, og abonnenter ellers i verden som har tilhørighet til Lesja og Dovre.

Vestlandsnytt

Vestlandsnytt er ei mellomstor lokalavis med hovudkontor i Fosnavåg. Vi dekkjer primært kommunane Herøy og Sande. 2020 vert for ettertida kjent som året då korona-pandemien gjorde sitt inntog over heile verda. Vår rolle har vore å spegle lokal innsats, konsekvensar og reaksjonar. Dette har i stor grad prega Vestlandsnytt i året som gjekk, der vi har hatt stort ansvar med formidling, men også ein interessant jobb med å fylle informasjonsbehovet mellom folk. Heldigvis skjedde det også mykje meir enn covid-19 i 2020!

Fjordabladet

Fjordabladet held til på Nordfjordeid, midt i Nordfjord, og er den eldste avisa i tidlegare Sogn og Fjordane. Fjordabladet sin redaksjon har fire faste journalistar, i tillegg til ansvarleg redaktør. 2020 var eit år med mange hendingar i dekningsområdet – både med kommunesamanslåing, folkevekst, byggjeboom, vindkraft og ikkje minst korona som har prega oss alle.