Vesterålen Online

Vesterålen Online ble grunnlagt i 1998. Sortlandsavisa ble etablert i 2008, og ble noen år senere en del av VOL, før den ble nedlagt for tre år siden. Siden den gang har Vesterålen Online vært det eneste heldigitale mediehuset i hele Polaris Media. I januar 2017 innførte VOL betalingsmur, og har vokst jevnlig siden.

2020 var et utfordrende år for de fleste mediehus, inkludert for Vesterålen Online. Fra slutten av februar var det koronapandemien som i stor grad preget vår nyhetsdekning. Dette var særlig merkbart på trafikken frem til i vår, da effekten begynte å avta. VOLs nyhetsdekning i 2020 var ellers preget av variasjon. Det løsnet for alvor siste halvår. Flere saker om stadig og farlig råkjøring mellom Sortland og Stokmarknes skapte stort engasjement blant våre lesere. På slutten av året dekte vi det stadig voksende rusmiljøet i Sortland inngående. Det gav utslag på både i trafikk og salg av abonnenement. Vi  nådde til slutt målet på 5000 abonnenter med god margin.

Fakta
Samlet opplag 5594
Utgiversted Sortland
Ansvarlig redaktør Vidar Eliassen
Sortland, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy
Kommer ut
Daglige lesere totalt
0
Daglige brukere på nett
15200
Daglige brukere på mobil
13000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 0
 • Redaksjonelle årsverk
 • 9
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 0
 • Antall kommentarer
 • 2
 • Antall innlegg på nett
 • 1087
 • Refuserte innlegg på nett
 • 35
 • Antall gjestekommentarer
 • 12
 • Antall kronikker
 • 135
 • Antall leserinnlegg
 • 0

  Mål og prioriteringer

  VOL skal være det foretrukne nyhetsmediet for mange vesterålinger. Vi streber etter å være først med de viktigste nyhetene, men vi streber like mye etter å være best.

  Nettstedet skal ha et «Vesterålen-perspektiv» i de fleste sakene vi skriver. Noen ytterst få ganger har vi et Nordlands-perspektiv.

  VOL har gradvis skiftet redaksjonelle prioriteringer de siste årene. Fra å ikke ha en klar strategi på hvilke stoffområder vi prioriterte, fokuserte vi stadig mindre på det som ikke ble lest. I 2019 startet vi å tone ned kulturdekningen, fordi dette var stoff vi ikke fikk særlig respons på. Denne trenden fortsatte vi med i 2020. Da deltok utelukkende kun deltok på kulturarrangementer som vi anmeldte, inkludert revyer og konserter.

  I 2020 reduserte vi lengden på fronten til 44 saker. Vi har også blitt mer selektive med hvilke saker som skal ligge på topp, der kriteriet er at toppsakene skal ha en bærende nyhetsverdi. Dersom de går bra trafikk-, og salgsmessig, får de også lenger liggetid i toppen.

  Strategien gjelder også de øvrige sakene på front, som må ha et klart nyhetspoeng for å i det hele tatt bli publisert. Flere typer saker som for bare et år siden ble sett på som toppsaker, havner nå i nyhetsstudio i stedet.  Denne tilnærmingen har betalt seg. VOL har gått fra å være et nettsted med mye kvantitet, og litt kvalitet, til i hovedsak være forankret i en viss kvalitet. 

  Det er fire år siden VOL startet med betalingsmur. Målet var å stabilisere seg på 5.000 abonnenter i 2020. Etter en dupp i oktober, og delvis i november, der vi var nede på 4.996 betalende, var økningen formidabel. Sluttresultatet ved årets ende var 5.224 abonnenter. 

  VOL skal være særlige gode på krimstoff, blålysstoff, sport, politikk og myke, personrelaterte saker. Selv om vi fortsatt er relativt gode på blålyshendelser,  har vi ikke vært like kompetente på oppfølging av denne type stoff i etterkant. Konkurransen på krimstoff er også atskillig tøffere enn tidligere.

   VOL har journalister på hver dag mellom klokka 06.30 og 21.00. I tillegg blir nyhetsbildet overvåket frem til midnatt, i tilfellet akutte hendelser. Prinsippet er det samme i helgene, der vi har journalister på jobb fra 12 til 21, men også da blir nyhetsbildet overvåket fra 06. 30 til rundt midnatt. VOL har også tilgang på personell som kan rykke ut til ulykker og andre blålyshendelser de fleste netter hele året.

  Redaktørskifte: Geir Bjørn Nilsen fratrådte sin stilling som ansvarlig redaktør i januar 2020. Nyhetsleder Vidar Eliassen er konstituert som ansvarlig redaktør.

  Legg til i min rapport

  Samfunnsrollen

  En foretrukket nyhetsleverandør er en relevant nyhetsleverandør. Vår oppgave er å fortelle historier som vesterålinger ønsker å vite mer om, saker som opplyser og avslører er spesielt viktige å bringe fram i dagen.

  En foretrukket nyhetsleverandør er en relevant nyhetsleverandør. Vår oppgave er å fortelle historier som vesterålinger ønsker å vite mer om, saker som opplyser og avslører er spesielt viktige å bringe fram i dagen.

  VOL har som mål å være den viktigste og beste leverandøren av hendelser i Vesterålen. Nettstedet bidrar med viktig «sanntidsinformasjon» til våre lesere. 

  2020, har, som for de fleste mediehus i konsernet, vært et annerledes år for VOL. På grunn av koronarestriksjoner og smitteverntiltak, har vi for eksempel ikke kunnet streame fotballkamper, som vi har hatt suksess med tidligere. Det var i det hele tatt minimalt med streaming i forhenværende år. Vi streamet noen politiske møter. Det største streamingsprosjektet var i september, da vi deltok på Kulturfabrikkens valgsending fra USA-valget, med flere innslag underveis.

  En milepæl for VOL var da vi startet et lyd- og bildeprosjekt med to av våre medarbeidere i fulltidsstilling, der hovedtemaet er ungdom. Prosjektgruppa har hevet nivået på våre videoreportasjer, og leverte blant annet en «minidokumentar» om elgjakt som til de grader traff blink.

  Vi gjennomførte også en livesending fra starten på laksefiske fra Åelva i Andøy.

  De største og tyngste nyhetssakene i VOL kom på slutten av året, inkludert rettssaken om Truls Johansen, som forsvant på havet i 2018. I tillegg til standard dekning, liveoppdaterte vi for første gang fra en rettsak. Det viste godt igjen på både trafikk og salgstall.

  Rusmiljøet på Sortland «eksploderte» siste halvår i 2020. VOL var tett på og laget blant annet tre svært godt mottatte videoreportasjer fra innsiden. Den første av disse ble årets mest solgte sak. Med utgangspunkt i en godt kildenettverk som gjorde at vi kom tett på rusmiljøet, satte VOL en tydelig dagsorden som skapte engasjement blant både lesere, politikere og Sortland kommune. 

   

   

  Legg til i min rapport

  Priser

  VOL delte ut en ekstern pris i 2020.

  VOL delte ikke ut interne priser i 2020. Vi delte ut en ekstern, Årets Vesteråling, for andre gang. Leserne stemte på fem markante vesterålinger som markerte seg i løpet av året.

  Bø-ordfører Sture Pedersen mottok prisen for å ha satt Bø på kartet i sin kamp for å få rikfolk som skal skape arbeidsplasser til kommunen.

  Legg til i min rapport

  Faglig utvikling

  VOL har ikke hatt samme fokus på individuell utvikling i 2020 som vi hadde de to foregående årene.

   

  Til gjengjeld gjennomførte vi flere kurs for flere i redaksjonen, både internt og eksternt. Vi startet opp en ny kursrekke der ulike journalister holdt kurs for de øvrige, innenfor et spesialisert fagfelt. Eksempler på dette har vært fotografi, språk, krisejournalistikk og hvordan få innsyn i offentlige journaler. Det ble også gjennomført et internt kurs i videoproduksjon.

   I tillegg ble det arrangert eksterne kurs med blant andre en fotograf fra Dagens Næringsliv og en journalist fra Adresseavisen. De eksterne kursene ble gjennomført digitalt.

  På grunn av flere forhold, inkludert korona, har vi ikke gjennomført så stor grad av kompetanseheving som vi burde. Dette gjelder særlig innenfor videoopplæring der målet var at journalistene jevnlig skulle levere mobilvideoer i løpet av året.

  Den løpende evalueringen i redaksjonen skjer ved at ledergruppa evaluerer forbedringspotensialet ukentlig. I tillegg er også vaktsjefene med på et evalueringsmøte en gang i måneden. VOL har tidligere hatt flere utviklingssamtaler med hver enkelt journalist gjennom året, men var ikke flinke nok på det feltet i 2020.

  VOL har også merket tøffe og skarpere konkurranse fra Bladet Vesterålen i 2020. De gikk fra å være en ufokusert breddeavis til en tidvis spisset og slagkraftig nyhetsavis digitalt. I tillegg gav de oss skarpere konkurranse på stoff som vi tidligere har vært nesten enerådende på, og særlig da kriminalstoff.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  «Vår penn er skarp, men ikke giftig», har vært et valgspråk i redaksjonen gjennom flere år.

  Målet er å utøve en kritisk journalistikk, men samtidig som man i et lite samfunn må fungere godt sammen med både kilder og dem som utsettes for kritisk journalistikk.

  VOL ble ikke klaget inn til PFU i 2020. Når det gjelder etiske dilemmaer har de i hovedsak vært knyttet til hvor detaljert vi skal gå til verks i vår dekning av rettsaker, særlig der barn er involvert. Vi har lagt oss på en svært restriktiv linje og mener at vi har klart å overholde den på en tilfredsstillende måte.

  Et dilemma vi støtte på ved flere anledninger, er hvor vidt vi skal omtale hendelser som politiet betegner som helse eller psykiatri. Primært lar vi være, men når disse hendelsene er synlige for mange, og det i tillegg er snakk om tilsynelatende truende situasjon, mener vi folk har rett til å bli informert. I løpet av året trosset vi politiets oppfordringer på dette området ved et par anledninger.

  Et annet dilemma vi sneiet innom, er identifisering av kjøretøy og bygninger i forbindelse med ulykker og branner. Vi fikk noe kritikk for dette i fjor. Selv om vi selv mener at vi opererer godt innenfor Vær Varsom-plakaten på dette området, tar vi selvkritikk på at det har gått vel raskt noen ganger. 

  VOL har et forholdsvis godt utviklet filter for å luke bort falske nyheter og har ikke hatt utfordringer på det området.

  Når det gjelder kildebruk, har vi blant annet diskutert hva vi kan gjøre for å bruke flere kvinnelige kilder på våre saker. Vi har blitt enige om at det er noe vi skal strebe etter, men som oftest havner vi i den samme tralten med en overvekt av mannlige kilder. Her må vi bli mer bevisste. 

  Legg til i min rapport

  Spørsmål fra Stiftelsen

  Koronapandemien: Hva har vært de største utfordringene redaksjonen har møtt knyttet til covid-19?

  Svar: Utfordringene har vært flere, og primært i starten av pandemien. Den første har vært å lage gode oppfølgingssaker utover løypemeldingene om smitte, og som vi kunne plusse. Å komme tett på helsevesenet for å lage gode koronasaker fra deres perspektiv, har også vært vanskelig. Vi har også slitt med å få koronasmittede til å stå frem med sine historier.

  En annen utfordring vi møtte på i starten av pandemien, var at fronten tidvis ble tapetsert med åpne saker om nye koronatilfeller. Det bidrog til økt trafikk, men også til at forekomsten av pluss gikk markant ned.

  Produksjonspress og ideutvikling: Er det tid til å utvikle egne journalistiske prosjekter, eller må dere bare løpe for å oppfylle alle forventningene fra omgivelsene?

  Svar: VOL har hatt utfordringer med bemanning deler av året, både på grunn av sykmeldinger og en medarbeider som gikk ut i permisjon, og som ikke ble erstattet. Det betyr at det tidvis har vært mye løping. Først på slutten av året da vi fikk inn en freelancer, hadde vi kapasitet til å gjennomføre større prosjekter. Som nevnt lenger oppe, har vi også en lyd- og bilde-avdeling som gav oss et markant løft innenfor digital historiefortelling.

  Debatter og kvalitet i kommentarfeltet: Hva slags rutiner har dere for overvåking og moderering av kommentarfelt?

  Utover at frontvakten følger med i kommentarfeltet med jevne mellomrom, har vi ingen faste rutiner for overvåking og moderering. Vi stenger kommentarfeltene på krim og blålyssaker, og Facebook-saker. Vi publiserer heller aldri denne type stoff på Facebook.

  Vi følger dog ekstra godt med når vi legger ut kontroversielle saker på sosiale medier. VOL har uansett et forbedringspotensial når det gjelder å forbedre rutinene for overvåking. Vi har også snakket om å stenge kommentarfeltene for godt, fordi vi ser utfordringen med å hele tiden ha kapasitet til moderering.

  Hvordan opplever dere at utviklingen er hva angår debattnivået?

  Svar: Debattnivået på VOL er anstendig. Det hender at vi en sjelden gang får innlegg som går over streken, men da ber vi vedkommende om å moderere seg. I noen sjeldne tilfeller refuserer vi innleggene. Ellers henter vi inn tilsvar der vi mener det er nødvendig. Debattnivået har blitt mer sivilisert de siste årene, med et konstruktivt debattklima.


  Legg til i min rapport