Harstad Tidende

Harstad Tidende er den viktigste leverandøren av nyheter og informasjon i harstadregionen – og den sentrale arenaen for diskusjon og ordskifte. Harstad Tidende skal gi leserne relevant informasjon, inspirasjon og irritasjon, og på den måten være den institusjonen som gir befolkningen identitet. Man skal ikke føle seg som et fullverdig medlem av lokalsamfunnet uten å lese Harstad Tidende. Harstad Tidende: En kritisk medspiller!


Fakta
Samlet opplag 9054
Utgiversted Harstad
Ansvarlig redaktør Kjell Rune Henriksen (48)
Harstad, Kvæfjord, Skånland, Evenes, Tjeldsund, Ibestad, Gratangen
Kommer ut Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag
Daglige lesere totalt
25500
Daglige brukere på nett
17100
Daglige brukere på mobil
14900
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 8600
 • Redaksjonelle årsverk
 • 14
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 305
 • Antall kommentarer
 • 42
 • Antall innlegg på nett
 • 750
 • Refuserte innlegg på nett
 • 2
 • Antall gjestekommentarer
 • 35
 • Antall kronikker
 • 30
 • Antall leserinnlegg
 • 1505

  Harstad Tidende 2020

  For Harstad Tidende - som for alle andre - ble 2020 året da alt ble annerledes. Etter at regjeringen den 12. mars innførte de mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid, kom avlysninger av idretts- og kulturarrangement på løpende bånd. Inntektsgrunnlaget sviktet, og i innledende fase så det virkelig mørkt ut. Heldigvis skulle det ikke bli slik.

   

  I mediehusets 133. årige historie kunne vi tvert imot kvittere ut et år som økonomisk sett ble bra, den dramatiske koronasituasjonen tatt i betraktning. En EBITDA på knappe fem millioner kroner ( 250.000 kroner bak budsjett)  må vi si oss meget godt fornøyd med.

   

  Hva opplag angår, noterer vi oss en nedgang sammenlignet med foregående år. Vi tok oss imidlertid opp, og vi har klart å stabilisere - og til og med øke. Selv om dette er en rapport for 2020, er det verdt å bemerke at vi har tatt med oss - og videreført - en god årsavslutning inn i det nye året. Opplag og brukerutvikling har for oss vært en utfordring over år, og i det store bildet ble 2020 en bekreftelse på at vi har snudd. Det hører for øvrig med til historien at det er på komplett (abonnement inkl. papir) utfordringen har vært størst. Derfor har det også vært knyttet stor spenning til en relativt kraftig prisøkning på 8,6 prosent. Så langt har det imidlertid ikke resultert i stort frafall.

   

  Til tross for stor usikkerhet og stor frustrasjon knyttet til korona, er det ikke til å legge skjul på at det har vært en trafikkdriver på våre digitale flater. Året sett under ett hadde vi en økning i antall sidevisninger på 24 prosent, og i snitt pr. måned hadde vi en økning på 10 prosent i antall unike brukere. Økningen er selvsagt knyttet til koronaen, men det er også holdepunkter for å hevde at viruset har bidratt til større oppmerksomhet rundt ht.no generelt. Vi tør mene at medievanene lokalt er endret til det positive. 

   

  Pluss

  Fra å ha den kanskje mest offensive pluss-strategien i hele Polaris med en plussingsgrad på over 80 prosent, lot vi oss tvinge til å justere denne vesentlig ned i 2020. "Tvangen" lå i at vi fikk en konkurransesituasjon som vil bli omtalt i et eget avsnitt. Med en aggressiv konkurrent som i en introduksjonsfase kjørte mest åpent, ble også vi med på denne karusellen. Nå har vi imidlertid skrudd til igjen og er oppe imot 70. Det handler om å ha selvtillit nok til å stole på at Harstad Tidende er den sterkeste kanalen, også i en konkurransesituasjon. 

  Da er det hyggelig å konstatere en kraftig økning i Pluss-bruken. I lange tider har vi i snitt hatt rundt 30 prosent av våre abonnenter inne på en pluss-sak på daglig basis, og i løpet av uka har knappe 50 prosent vært inne. Nå er tallene henholdsvis tett opptil 50 og 60 prosent. Og pluss-visningene er på et svært høyt nivå, hvilket også bekrefter at vi må tørre å plusse mer.

   

  Konkurransen har gjort oss bedre

  I februar ble det kjent at to av våre tidligere ansatte, nyhetsredaktør og frontsjef, gikk over til Amedia for å starte en konkurrerende virksomhet i nettavisen iHarstad. Harstad Tidende har gjennom årene opplevd at konkurrenter har kommet og gått, men med Amedias satsing er konkurrasen tatt til et nytt nivå - et nivå som ble tatt på høyeste alvor fra dag minus én. 

  Situasjonen ga åpning for å fornye og dreie på organisasjonen, og Harstad Tidende pr. 31.12.20 er på et helt annet nivå enn den var ved forrige årsskifte. Konkurransen har gjort oss bedre. Vesentlig bedre. Vi har en annen struktur, og "åpningstiden" er vesentlig utvidet. Og betalingen har vi altså fått i form av vesentlig bedre trafikk.

   

   

  Levende bilder/streaming

  Koronaen satte naturligvis vår ellers så omfattende streameaktivitet på pause. Men dag ga oss også muligheter til å gjennomføre andre prosjekt på levende bilder. Vi produserte flere direktesendinger, og i all beskjedenhet vil vi reklamere for en sending vi gjorde for Kreftforeningens Stafett for livet. Mange sterke historier gjorde såpass inntrykk at vi har fått nasjonal oppmerksomhet og gode tilbakemeldinger fra andre kanter av landet som vil gjøre det samme som det vi gjorde - og som vi skal gjøre igjen i 2021. Vi er stolte av å ha gjort noe som definitivt sorterer under samfunnsoppdraget og -ansvaret.

   

  Dokumentar om vikingkvinnen Sigrid Toresdatter

  2020 ble også året hvor vi lanserte vår største tv-satsing noensinne. Denne gangen laget vi en dokumentar i seks episoder om vikingkvinnen Sigrid Toresdatter, søster til Tore Hund. Undertegnede syklet fra Harstad til Steinkjer og Stiklestad for å fortelle historien om en kvinne som vi mener spilte en avgjørende rolle for at det ble et slag på Stiklestad i 1030, der kong Olav Haraldson ble drept av Tore Hund.

  Denne serien har skapt så stor oppmerksomhet at vi også har laget et undervisningsopplegg for ungdomsskolen som Harstad kommune har kjøpt. Undertegnede har også vært og forelest for videregående skole. Det skal nevnes at også Folkebladet og Steinkjer24 har kjørt serien på sine flater, i tillegg til at den har vært sendt på den superlokale "tv-stasjonen" Eggevisjon på Steinkjer. 

  Som kuriositet kan det også nevnes at vi er blitt kontaktet av en filmskaper som ønsker å lage en dramaserie fra vikingtid her oppe, og jeg er blitt kontaktet av oversettere som ønsker å oversette dokumentaren til engelsk og spansk. Mer om dette prosjektet under eget punkt i rapporten.

   

  For interesserte vedlegges lenker til de fem episodene (Anbefalt titting):

   Episode 1 - Hvem var Sigrid 

  Episode 2 - Kvinneroller

  Episode 3 - Reisen

  Episode 4 - Egge

  Episode 5 - Sorg og hevn - HTTV

   

  Kjell Rune Henriksen, sjefredaktør

   

   

  Legg til i min rapport

  Etikk 2020

  Filmskaper og pappa Svein Andersen opplevde sitt livs største tragedie 16. april i år.  
(Foto: Frank R. Roksøy)

   

  Journalistikken i mediehuset Harstad Tidende skal ha solid forankring i presseetikken. Det er også årsaken til at det i de senere år har vært få klager på vår journalistikk.

   

  I 2020 ble vi klaget inn til Pressens Faglige Utvalg to ganger. Den ene saken ble avvist allerede på sekretariatsnivå, mens det ble opprettet formell klagesak på den andre. Denne ble løst i minnelighet, og vår vurdering er at vi sannsynligvis ville blitt felt på en sak som er som følger:

  Harstad Tidende ble kontaktet av en profilert mediemann som hadde mistet sin sønn i selvmord. Mannen ønsket å fortelle sin og sønnens historie, om sorg og om savn, og han ga tydelig uttrykk for at han snakket på vegne av seg selv, sin fraskilte kone og en datter. Dette var klarert.

  Etter publisering viser det seg at dette ikke er tilfelle. Avdødes mor og søster tar kontakt og mener det i saken fremkommer opplysninger som ikke stemmer med virkeligheten. Det som skjer er at vi fjerner/redigerer deler av artikkelen, og vi går ut og beklager at vi ikke i tilstrekkelig grad hadde forsikret oss om at avdødes nærmeste var orientert om at denne saken ville blitt publisert. Dette var en løsning som klager aksepterte, og saken ble derfor trukket fra behandling i PFU.

   

  Det er første gang vi er ute for en slik sak, og vi handlet i god tro når vår kilde hevdet at alt var klarert med avdødes mor og søster. Likevel påhviler det oss et ansvar å sjekke at dette faktisk var tilfelle. Derfor ble også denne saken en krystallklar påminnelse om at vi aldri kan avsjekke en sak for nøye. Lessons learned! 

   

   

   

  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål fra Stiftelsen 2020

  Koronapandemien: Hva har vært de største utfordringene redaksjonen har møtt knyttet til Covid-19?

  Det er ingen tvil om at hjemmekontor-situasjonen har vært den største utfordringen for vår del. Det har gått greit, men det er nå en gang slik at kommunikasjonsveiene i redaksjonen har blitt langt mer kronglete. Avstanden til kildene har blitt større, for også de har jo sittet på hjemmekontor. I tillegg har de jo hatt sine koronautfordringer å bale med, hvilket igjen har ført til at mediekontakten har blitt nedprioritert i forhold til egne, bedriftsinterne gjøremål.

  Det er heller ikke til å stikke under stol at redaksjonelt ansatte nærmest har oppfattet hjemmekontorsituasjonen som om de langt på vei er satt i karantene, og at det dermed ikke er greit å dra ut og møte kildene som før. Det har vært en holdningsmessig utfordring, som igjen har påvirket journalistikken til en viss grad. Det er jo i møte med kildene vi får de beste sakene, og det er jo da de gode relasjonene bygges.

  Vi har siden 12. mars jevnlig stilt oss selv spørsmål om ikke leserne begynner å gå lei av koronastoff. Dreier for mye av journalistikken seg om dette viruset? Svaret på det første spørsmålet er et krystallklart nei. Våre lesere går ikke lei av korona-nyheter, hvilket kommer klart til uttrykk på trafikktall og lesertall. Svaret på det andre er ikke like opplagt. Med en relativt liten redaksjon på 14 årsverk har vi i alle fall stått i spagat siden utbruddet. Vi mener likevel at vi har klart å balansere det helt greit, men korona har vært prioritert. Av åpenbare årsaker. 

   

   Produksjonspress og idéutvikling: Er det tid til å utvikle egne journalistiske prosjekter, eller må dere bare løpe for å oppfylle alle forventningene fra omgivelsene?

  Vi skal være ærlige å si at i 2020 har mye dreid seg om å løpe for å oppfylle forventningene fra omgivelsene. Informasjonsbehovet blant våre lesere har vært enormt, og det har som sagt vært knyttet til korona. Det være seg antall smittede, hvordan går det med næringslivet, skoler etc? Med relativt få redaksjonelle ressurser har vi hatt mer enn nok med å "mate monsteret".

  Siden vi av forståelige grunner ikke har vært opptatt med streaming av fotball, konserter etc, har vi imidlertid fått tid til å jobbe med andre prosjekter på levende bilder. I 2020 ga vi ut dokumenteren om Sigrid Toresdatter (søsteren til Tore Hund), som vi mener spilte en sentral rolle for at det ble et slag på Stiklestad i 1030. Dette er en ufortalt historie som vi ville få frem i lyset, og ikke minst ville vi se på kvinners rolle i vikingtid. Rett og slett fordi det har vært underkommunisert. Dette ble en dokumentar på rundt én og en halv time fordelt på fem episoder. Mottakelsen ble veldig god, og Harstad kommune har tatt den i bruk som undervisningsmateriell for ungdomsskoleelevene i kommunen. Det er vi stolte av. 

   

  Debatter og kvalitet i kommentarfelt: Hva slags rutiner har dere for overvåkning og moderering av kommentarfelt? Hvordan opplever dere at utviklingen er hva angår debattnivået?

  Dette har vært et problem i en årrekke, og etter at vi ble felt for samehets i PFU valgte vi å stenge kommentarfeltet på ht.no for flere år siden.Vi har rett og slett ikke ressurser til å følge med dette hele tiden.

  På Facebook har vi imidlertid ikke denne muligheten, og derfor er vi meget selektiv i forhold til hva vi legger ut. Retts og krim, for eksempel, legger vi ikke på FB dersom det er en fare for namedropping etc. 

  Vi vil jo alltid ha nettroll, men vi registrerer med tilfredshet at det i alle fall hos oss har merket en bedring. Selvjustisen er blitt bedre i debattforaene, og det er sjeldnere det "tar av" nå, sammenlignet med tidligere.

   

   

   

  Legg til i min rapport

  En ny konkurransesituasjon

  2020 ble året da konkurransen i Harstad for alvor ble trappet opp. Det er vi glade for.

  Det var alt annet en overraskende at vi ville få en konkurrent, og det var også bakgrunnen for at vi allerede høsten 2019 satte ned en prosjektgruppe som skulle se på hvordan vi skulle rigge oss for fremtiden.

  29. april 2020 var iHarstad, eid av Bodø NU og Amedia, på gata med tidligere nyhetsredaktør i Harstad Tidende som leder for nysatsingen.

  Harstad Tidende har i årenes løp sett konkurrenter komme og gå, men konkurransen har aldri vært på det nivået som den er nå. Og at konkurranse er sunt, ser vi på produktet som Harstad Tidende hver dag tilbyr våre lesere. Vi har av ulike årsaker fått muligheten til å fornye staben, og vi har gjort mye med struktur og journalistikk. Kort oppsummert har Harstad Tidende og ht.no blitt vesentlig bedre på nyhetsformidling enn det vi var før 29. april.

  Legg til i min rapport

  På hjul i Sigrids fotspor

  Vi tør påstå at dette ble en suksess

  100 MIL LANG TUR: Harstad Tidendes sjefredaktør, Kjell Rune Henriksen, skal lage nettserie om Sigrid Toresdatter. 
(Foto: FRANK R. ROKSØY)

   

  Hvorfor har søsteren til Tore Hund blitt så fullstendig satt i skyggen av sin bror? Og hvorfor er kvinners rolle i vikingtid så underkommunisert?

  Dette var utgangspunktet for vår storsatsing "På hjul i Sigrids fotspor" som ble lansert sommeren 2020. Serien består av fem episoder som i sum bygger opp under vår påstand om at det ikke hadde vært noe slag på Stiklestad i 1030, om det ikke hadde vært for Sigrid Toresdatter. Dokumentaren er lagt opp som en slags roadmovie basert på sjefredaktør Kjell Rune Henriksens sykkeltur fra Bjarkøy til Egge gård og Stiklestad. Samme reise som Sigrid måtte ta for over 1.000 år siden da hun ble tvangsgiftet bort til Trøndelagen i et strategisk maktspill. Hun reiste i båt. Vi valgte sykkel som fremkomstmiddel. Episodene kan ses her:

  Episode 1: Hvem var Sigrid
  Episode 2: Kvinnerolle og dagligliv
  Episode 3: Reisen
  Episode 4: Egge
  Episode 5: Sorg og hevn

  Da vi begynte å jobbe med serien, var utgangspunktet å nå målgruppen ungdommskoleelever. Dette fordi vi ønsket å lage journalistikk med lang holdbarhetsdato og som kan benyttes i skoleverket. Derfor knyttet vi også til oss pedagog som laget et "modernisert" opplæringsløp for 10. klasse. Dette er blitt adoptert av Harstad kommune som kjører serien inn i sin undervisning. Sjefredaktør har også vært invitert som foreleser for videregående skole, som også har tatt i bruk serien i undervisningen. Både i norsk- og historieundervisningen. Det er da man som mediehus føler at vår journalistikk er viktig.

  Sjefredaktøren prøvde seg som lærer på Heggen.

  "På hjul i Sigrids fotspor" har også blitt vist hos Folkebladet og Steinkjer 24. I tillegg har serien blitt vist på den lokale "tv-stasjonen" Eggevisjon.

  Teaseren som ble laget til serien kan du se her.

   

  Legg til i min rapport

  Legg til i min rapport