Kjønnsfordelinga på papirforsidene

Her er oversikten — fra måned til måned — over kjønnsfordelinga på oppslagene.

Papirforsidene

Vi fører statistikk over blant annet negative/positive hovedoppslag i papiravisa, samt andel kvinner på forsiden. Her er tallene for 2020.

37,8 prosent av henvisningene på forsiden av papiravisen i 2020 var med kvinner (38,8 % i 2019).

46 prosent av forsideoppslagene på papir var negative, mens 54 prosent var positive.

Legg til i min rapport