Trønderbladet

2020 ble selvsagt et år som ble preget av koronapandemien. Leserne flokket seg til oss, og vi opplevde lesertall som aldri før. Vi så virkelig betydningen av en lokalavis. Paradokset var at mens behovet for oss var større enn noen gang, så forsvant mye av annonseinntektene. Trønderbladet permitterte likevel ingen i redaksjonen, og i en periode drev vi «over evne». Det var en helt riktig avgjørelse.

Fakta
Samlet opplag 4846
Utgiversted Melhus og Midtre Gauldal
Ansvarlig redaktør Lars Østraat (45)
Melhus og Midtre Gauldal
Kommer ut Tirsdag og fredag
Daglige lesere totalt
13800
Daglige brukere på nett
6900
Daglige brukere på mobil
5500
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3716
 • Redaksjonelle årsverk
 • 5
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 101
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 400
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 400

  Mål og prioriteringer

  Vårt Pluss-prosjekt fortsatt fra 2019, og også i 2020 har vi økt både Pluss-lesingen og antall abonnenter. I en tid der annonseinntektene faller, spesielt på papir, blir abonnementsinntektene mer og mer viktig.

  Vi har også hatt flere streaminger, med svært gode resultater. Blant annet har vi streamet fra aldersbestemte finalekamper i fotball, og har solgt ca 500 abonnement på dette. I 2021 ønsker vi å streame enda mer.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  I «koronaåret» har vi virkelig sett avisens samfunnsrolle. 

  Ingen andre dekker Melhus og Midtre Gauldal så tett som Trønderbladet, og avisa har vært avgjørende for å spre informasjon om lokale koronatilfeller og tiltak. Innbyggerne har flokket seg til vår nettavis. Samtidig har avisa vært alene om å se med et kritisk blikk på koronatiltakene i vårt område.


  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  I 2020 har vi deltatt på et Pluss-prosjekt i Polaris Media Midt-Norge, der vi har lyktes godt med å løfte lesingen av Pluss-artikler.

   

   

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Trønderbladet hadde ingen saker til behandling i PFU i 2020.

   

  Legg til i min rapport

  Priser

  Ingen priser i 2020.  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål fra stiftelsen

  Koronapandemien: Hva har vært de største utfordringene redaksjonen har møtt knyttet til Covid-19?

  Læringskurven har vært bratt. Da året startet hadde vi som de fleste andre svært manglende kunnskap om virus, pandemier og smitteverntiltak. Så vi har måttet sette oss inn i dette, samtidig som vi skulle videreformidle dette til våre lesere. Den største utfordringen har nok derfor vært å håndtere den store mengden informasjon og formidle dette på en riktig måte. Vi må balansere alvorligheten, men uten å bidra til unødig frykt.

   

  Produksjonspress og idéutvikling: Er det tid til å utvikle egne journalistiske prosjekter, eller må dere bare løpe for å oppfylle alle forventningene fra omgivelsene?

  I år ble de fleste planer om egne journalistiske prosjekter lagt vekk, og det har handlet om korona. Vi har imidlertid kjørt et streamingprosjekt, og det med stor suksess. Streaming av aldersbestemte finaler i fotball har tilført oss mange nye abonnenter.


  Debatter og kvalitet i kommentarfelt: Hva slags rutiner har dere for overvåkning og moderering av kommentarfelt? Hvordan opplever dere at utviklingen er hva angår debattnivået?

  Vi har ikke forhåndsmoderering av kommentarer, så vi følger med underveis. På vår egne nettside er ikke dette noe problem, men i kommentarfeltet på Facebook har det vært enkelte overtramp. Vi har knyttet vår debatt opp til Facebookprofil, og det har ført til at kvaliteten har blitt bedre. Med mindre man har en anonym Facebookprofil, så må man altså debattere under fullt navn hos oss. 
  Legg til i min rapport