Opdalingen

To ting dominerte i 2020 for Opdalingen, det var koronapandemien og et tett samarbeid og felles redaktør med Trønderbladet . Og året ble avsluttet med oppkjøp av konkurrenten OPP og en fusjon mellom de to avisene.

 

Fakta
Samlet opplag 2146
Utgiversted Oppdal
Ansvarlig redaktør Lars Øtraat (45)
Oppdal og Rennebu kommuner
Kommer ut Onsdag og fredag
Daglige lesere totalt
6300
Daglige brukere på nett
3400
Daglige brukere på mobil
2600
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 2475
 • Redaksjonelle årsverk
 • 3
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 50
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 300
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 300

  Mål og prioriteringer

  Det store målet da året startet var å øke Pluss-lesingen blant våre abonnenter, samt å øke antall abonnenter. 

  Vi klarte begge deler med solid margin. Andre redaksjonelle planer måtte vike da koronapandemien slo inn med full styrke. Dette var – og er – den viktigste saken for vårt lokalsamfunn, og må selvsagt prioriteres foran andre saker.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsansvar

  I «koronaåret» har vi virkelig sett avisens samfunnsrolle. Lokalbefolkningens behov for lokale koronanyheter har vært umettelig, og vi ser at leserne har flokket seg til oss. 

  Vi opplevde lesertall som aldri før. Paradokset var at mens behovet for oss var større enn noen gang, så forsvant mye av annonseinntektene. Opdalingen permitterte likevel ingen i redaksjonen, og i en periode drev vi «over evne». Det var en helt riktig avgjørelse.


  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  I 2020 har vi deltatt på et Pluss-prosjekt i Polaris Media Midt-Norge, der vi har lyktes godt med å løfte lesingen av Pluss-artikler.

   

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Opdalingen hadde ingen saker til behandling i PFU i 2020.

  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål fra stiftelsen

  Koronapandemien: Hva har vært de største utfordringene redaksjonen har møtt knyttet til Covid-19?

  Læringskurven har vært bratt. Da året startet hadde vi som de fleste andre svært manglende kunnskap om virus, pandemier og smitteverntiltak. Så vi har måttet sette oss inn i dette, samtidig som vi skulle videreformidle dette til våre lesere. Den største utfordringen har nok derfor vært å håndtere den store mengden informasjon og formidle dette på en riktig måte. Vi må balansere alvorligheten, men uten å bidra til unødig frykt.

   

   

  Produksjonspress og idéutvikling: Er det tid til å utvikle egne journalistiske prosjekter, eller må dere bare løpe for å oppfylle alle forventningene fra omgivelsene?

  I år har det handlet om korona, og de fleste planer om egne journalistiske prosjekter ble lagt vekk. I tillegg har Opdalingen drevet med konstituert redaktør og i praksis vært underbemannet. Dette har blitt kompensert med et tett samarbeid med Trønderbladet. 2020 er dermed et unntaksår.

   

  Debatter og kvalitet i kommentarfelt: Hva slags rutiner har dere for overvåkning og moderering av kommentarfelt? Hvordan opplever dere at utviklingen er hva angår debattnivået?

  Vi har ikke forhåndsmoderering av kommentarer, så vi følger med underveis. På vår egne nettside er ikke dette noe problem, men i kommentarfeltet på Facebook har det vært enkelte overtramp. Vi har knyttet vår debatt opp til Facebookprofil, og det har ført til at kvaliteten har blitt bedre. Med mindre man har en anonym Facebookprofil, så må man altså debattere under fullt navn hos oss. 
  Legg til i min rapport