Innherred

Innherred kom ut med sitt første nummer 30. mai 2015. Da var to med over 280 års historie bak seg smeltet sammen til en. Etter fem og et halvt års drift er lokalavisa godt etablert. Vi har igjen en svært god vekst i opplaget, og avisa har en sunn og god økonomi. Dette gir ro rundt den daglige driften og våre ressurser kan settes inn på å lage et best mulig produkt for våre lesere.

Fakta
Samlet opplag 8501
Utgiversted Verdal
Ansvarlig redaktør Roger Rein (60)
Verdal og Levanger
Kommer ut Tirsdag, torsdag, lørdag
Daglige lesere totalt
20600
Daglige brukere på nett
13000
Daglige brukere på mobil
11800
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 5280
 • Redaksjonelle årsverk
 • 9
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 0
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 0

  Mål og prioriteringer

  Den viktigste oppgaven til Innherred er å speile lokalsamfunnet, bygge identitet og skape begeistring og ivareta Verdal og Levangers interesser i regionen og landsdelen.

  En ny sammenslått avis fra juni 2015 har gitt oss større slagkraft enn vi hadde hver for oss. Det gir oss muligheter til å gå dypere inn i en del saker og presentere innholdet grundigere og med flere kilder. Etter en hektisk start med ny design, nytt produksjonssystem og en ny redaksjon, kunne vi etter hvert konsentrere oss om å forbedre avisproduktet på alle plattformer.

  Innherred legger vekt på å fortelle de gode historier fra våre nærmiljø. Vi ønsker mye folk i avisa, folk som har noe å vise fram, noe å fortelle. Vi legger vekt på å få fram meninger og ytringer, vi vil være den arena i lokalsamfunnet hvor debatten skjer og hvor alle kan få ytret seg og sagt hva de mener. Debatten skal også vises i kraft av de meninger avisa har på lederplass og de saker vi tar opp og velger å løfte fram for våre lesere.

  Det siste året har vi tatt betydelig skritt for å bli mer aktuell og bedre på nett. Et felles prosjekt for de ni lokalavisene i Polaris Media Midt-Norge har gitt svært gode resultater for oss med en sterk vekst både i bruk og antallet abonnenter. Veksten var særlig stor gjennom fjoråret. For første gang passerte Innherred et offisielt opplag på over 8.000.

  Bruken av vårt digitale innhold har hatt en voldsom vekst det siste året. Totaltrafikken på våre nettsider vokste med over 40 prosent. Abonnentinnholdet, antallet sidevisninger av plussartiklene, var nesten tre ganger større i 2020 enn året før.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsansvar

  Hverdagen i en middels stor lokalavis er ikke preget av de store avsløringer. Vi ønsker å ta pulsen på nærmiljøet, holde tak i saker som skaper debatt og være en korreksjon når de folkevalgte er på kollisjonskurs med sine innbyggere.

   

  Innherred har hatt som mål å prioritere innlegg og debatt. Vi har etablert oss med faste spaltister hver lørdag, og mener vi har klart å etablere oss med en aktiv leserdebatt.

  Fjoråret går inn i historien som koronaens år. Det har selvsagt også satt sitt preg på lokalavisa. Det har nok også ført til at interessen rundt lokale og sentrale nyheter har vært større og vært et vesentlig bidra til den veksten i lesing og opplag som er nevnt tidligere.

  Dette har også utfordret vår måte å jobbe på når mange medarbeidere henvises til hjemmekontor, og det blir vanskeligere å møte kildene. Med langt færre arrangement, blant annet innenfor sport og kultur, framstår nok også den totale dekningen av det som skjedde det siste året helt annerledes enn det som er det normale.

  Dette har både fordeler og ulemper. Når noe faller bort, dukker det opp tid til å gjøre noe annet. Hvis vi graver oss litt ned og sammenligner fjoråret med et tidligere år, ser jeg derfor ikke bort fra at mediehusets innhold og prioriteringer framstår annerledes. Noen burde sett nærmere på det.

  Koronadekningen. Da landet ble nedstengt i begynnelsen av mars 2020 eksploderte interessen for vårt innhold. Et tilfeldig søk viser forskjellen mellom den første og den tredje uka i mars 2019:

  Utover året vokste trafikken enda mer og vi har nå etablert oss på et nivå som innebærer nær en tredobling av abonnementstrafikken i forhold til året før. Dette skyldes ikke alene korona, men veksten er nok sterkt drevet av den store nyhetsinteressen rundt pandemien.

  Situasjonen utløste et stort informasjonsbehov. Som avis måtte vi ta stilling til hva som skulle publiseres åpnet og hva vi valgte å kjøre eksklusivt for de som har betalt for innholdet. Vi løste dette med et åpent nyhetsstudio der vi la ut faktabasert, åpen informasjon, publisert via offentlige nettsider, NTB og delvis våre egne saker. Nyhetsstudioet ble lagt på en fast framtredende plass på våre nettsider. Fra 6. mars, da vi startet og fram til nyttår har dette hatt mer enn 260.000 visninger og er vår klart mest leste enkeltsak i 2020.

   

  Selv om koronasituasjonen preget mye av nyhetsbildet utover senvinter og vår, måtte vi lete etter saker og skrive om som også omfattet andre tema. Når vi vennet oss på en ny arbeidssituasjon, med en veksling mellom hjemmekontor og noen få på kontorene, klarte vi å finne en rytme og et innhold som jeg er fornøyd med. 

  Innherred 7. mars 2020. Lokalavisas første førstesideoppslag om korona. Det ble noen slike gjennom året.

   

  Sykehus og Nord universitet. De to største arbeidsplassene i Levanger er sykehuset og universitetet. En av lokalavisas spaltister, Espen Leirset, satte i gang en interessant debatt da han som spaltist tok til orde for å arbeide for å bygge et nytt, moderne sykehus i tilknytning til universitetet på Røstad. «Jeg tror det går noen tog for Levanger, og da er det tid for å tenke større enn vi er vant til», skrev Leirset og fikk støtte og applaus fra flere, blant annet på lederplass i avisa. Levangers ordfører var skeptisk og ønsket seg ikke debatten. Men den kom og varte vel og lenge utover april og mai 2020.
  Saken er et godt eksempel på rollen lokalavisa skal ha. En av våre spaltister løfter fram store tanker som blir tatt på alvor og setter i gang store, langvarige og konstruktive diskusjoner. Tanken er med dette sådd, og dette er garantert ikke det siste vi hører om den saken.


  Spaltist Espen Leirset satte i gang en stor, langvarig og konstruktiv diskusjon da han tenkte høyt om sykehus og universitet.


  Lokalavisa nært på. Sterke historier. Gode fortellinger. Nært på folk. Dette er et viktig innhold i lokalavisa. Det var vel forfatteren Olav Duun som snakket om å «dikte bygda» og vise henne fram. Det er nok også en av de viktige oppgavene til lokalavisa. Derfor er det viktig å ha medarbeidere som evner å finne historier og folk som byr på seg selv, både på godt og ondt. Jeg synes vi har vært flinke til det.
  Det kan handle om det triste. Om en tidligere alkoholiker som har fått et nytt liv. Han som forteller om kreftssykdommen som ikke slipper taket, hva det gjør med ham selv og hans nærmeste. Eller Rolf med uhelbredelig kraft, men som overlevde takket være en helt ny behandlingsform.

  Når slike fortellinger håndteres på den rette måten, er det et gode for alle parter. Jeg har utall eksempler på tilbakemeldinger fra intervjuobjekter som er glade for at de fikk muligheten til å fortelle sin historie. Og tilsvarende fra lesere som ønsker seg disse fortellingen.

  Rolf Gunnar Larsen (75) var i realiteten oppgitt. Som en av de første i verden ble hans kreftform behandlet med immunterapi. Det gjorde ham frisk. – Jeg kaller det et lite eventyr. Men mirakel er vel egentlig det rette ordet, sier den pensjonerte overlegen  Den glemte gravhaugen. En av landets største konsentrasjon av gravhauger ligger på Stiklestad, kort veg fra kulturhus og kirke. Heggstadfeltet var i ferd med å bli glemt. En mangeårig konflikt mellom grunneier og kulturhus hadde lagt hele området på is. Gjennom snart 20 år var det ingen skoleklasser i Verdal som hadde fått oppleve historiene fra vikingtida fortalt gjennom de store gravhaugene i bygda. Titusenvis valfarter til Stiklestad hvert år uten å vite om skattene som ligger her. Også i lokalsamfunnet er det mange som ikke er klar over det mektige gravfeltet som ligger et steinkast unna Stiklestad.
  «En skam», mente arkeologiprofessor Lars Stenvik som var avisas fremste kilde da vi fortalte historien over flere sider i juli måned. Det ble en viktig artikkel, med følgende grundig oppfølging. Kontakten mellom grunneier og kultursenter ble gjenopptatt. Nå er det vilje på begge sider til å ruste opp og åpne opp et område som ifølge arkeologen «var et maktsentrum av de sjeldne i nasjonal sammenheng.

  Lars Stenvik er professor i arkeologi. Han viste fram det «glemte gravfeltet» for avisas lesere. – Det er av stor viktighet å få til en løsning her. Historien må fortelles, sa Stenvik. Foto: Jannik Johansson


  Verdalselva gjennom tusen år. Formidling av lokalhistorie er en viktig oppgave for lokalavisa. Her bidrar avisas egne medarbeidere, men vi har også mange dyktige skribenter på laget. Øystein Walberg fra Verdal, pensjonert lærer og historiker, er blant de mest aktive. Han har bidratt med flere artikkelserier de siste årene. Han er en kapasitet på lokalhistorie og er en svært godt formidler som evner å løfte fram i lyset ukjente historier og fortellinger fra verdalshistorien.
  I år bidro Walberg med en større serie om Verdalselva. Elva som gjennom tusenvis av år har slynget seg på kryss og tvers gjennom dalen. Den har vært en nerve i bygda. Gjennom ti interessante artikler fortalte Walberg historien om Verdalselven.

  Hver lørdag gjennom to måneder bidro Øystein Walberg med en to – tre sider lang fortelling over Verdalselva. Artikkelserien om elvas historie ble møtt med stor interesse fra våre lesere.


  Samarbeid gjør oss bedre. Vi har tidligere fortalt om et godt samarbeid i lokalavisgruppen i Polaris Media Midt-Norge. Det har pågått gjennom flere år. De siste åras arbeid med målrettet arbeid for å dyktiggjøre oss på det digitale innholdet har gitt veldig gode resultater. Dette ble framhevet som en suksess i fjorårets rapport. Framgangen er enda større gjennom 2020, og arbeidet fortsetter.
  Viktig er det også at vi gjennom 2020 har fått framforhandlet en utvekslingsavtale med Adresseavisen og den nye nettavisen i Steinkjer, Steinkjer 24. Alt innhold i de tre publikasjonen kan nå gjengis fritt hos hverandre. Denne stoffutvekslingen har kommet Innherred til gode. Ikke alt innhold i Adresseavisen og Steinkjer24 er relevant for våre lesere, men såpass mye at det vi bruker bidrar til å heve kvalitet på vårt innhold. At avisas medarbeidere iblant får publisere sitt innhold i Adresseavisen er heller ikke uviktig. Du når langt flere lesere på den måten, og det er stimulerende å bli lagt merke til.
  Stoffutvekslingsavtalen betyr mye for lokalavisa. Det gjør også det nye nettstedet MN24 – Midtnorsk næringsliv – som kom på lufta høsten 2020. Å gi våre lesere tilgang på økonomi- og næringslivsstoff fra hele landsdelen er helt klart en merverdi. Lokalavisa framstår mer attraktiv på den måten.
  Framover vil vi se flere eksempler på dette. Vi diskutere og ser hele tida på nye områder hvor det er mulig å samarbeide. Debattstoffet er et slikt område hvor det er veldig aktuelt.

  Noen av de viktigste sakene i 2020:

  Kommunalt ansatte sendte anonym og feilaktig bekymringsmelding til barnevernet

   

  Wenche Kjølås og Morten Salater er foreldre til seks år gamle Frida Marie. Familien har fått medhold fra Fylkesmannen i at Levanger kommune har brutt helse- og omsorgstjenesteloven ved at kommunalt ansatte sendte en bekymringsmelding til barnevernet, uten at de ansatte hadde adgang til det.  FOTO: ROGER M. SVENDSEN

   

  Familiene smittet: - Ikke mye vi kunne gjort annerledes

  Bilde (viktigste saker 2):

  Bare siste døgn er det registrert 10 nye smittede i Levanger, og alle disse ser også ut til å ha sitt utspring fra Frol barneskole. Bildet er fra en koronatest ved Aker Sykehus i Oslo.  FOTO: FREDRIK HAGEN/NTB

   

  To av tre akuttinnleggelser forsvant. Sykehuset forstår ikke hvorfor folk har blitt «friskere».


  Paul Georg Skogen er fagsjef i Helse Nord-Trøndelag, og orienterte helseforetakets styre om situasjonen per nå i pandemihåndteringen.   FOTO: LEIF ARNE HOLME

   

  Halve livet har hun vært tungt narkoman: – Jeg er skikkelig redd for det som foregår nå

   

  Mari-Ann Green (51) har vært tungt narkoman halve livet. Nå er hun bekymret over dagens eskalerende rusmiljø.  FOTO: ANDERS VINJE

   

  Årelang konflikt har ført til forfall. Nå må denne attraksjonen frem fra glemselen.

   

  Gravfeltet på Hegstadmarka ligger bare et steinkast unna Stiklestad kirke, som en kan se øverst til høyre i bildet.  FOTO: ANDERS VINJE

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Det har blitt færre faglige samlinger og kurs å ta del i for avisas medarbeidere. Koronasituasjonen har satt en stopper for mye av dette.

  Noe har skjedd på det digitale området, men det har vært mindre enn tidligere. De ansatte er vår viktigste ressurs og vi vil legge enda mer vekt på kompetanseheving i tida som kommer. Det er også helt nødvendig om vi skal nå være mål om å lage mer kvalitetsjournalistikk og bedre innhold til leserne våre.


  Legg til i min rapport

  Etikk

  Innherred har ikke hatt noen saker i PFU siste år.

  PFU har heller ikke mottatt noen klager på oss som enten er avvist eller avgjort uten utvalgsbehandling.


  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål fra stiftelsen

  Legg til i min rapport