Adresseavisen

2020 ble det uvirkelige året, men også et meningsfullt år. Det har vært stort behov for oss. Det ser vi også på tallene. Vi har hatt en svært sterk trafikkvekst på adressa.no, og antallet abonnenter har økt det siste året med 7,2 prosent fra 67 680 til 72 549.

Bladet

Brønnøysunds Avis

2020 var den 101. årgangen for Brønnøysunds Avis, og året hvor avisen feiret sin hundreårsdag med jubileumsbilag og kakefest på Havnesenteret.

Fosna-Folket

I begynnelsen av mars innførte regjeringen de strengeste restriksjonene i Norge i fredstid. Siden da har det i hovedsak kun vært en sak som har preget året i Fosna-Folket, nemlig hvilke konsekvenser koronapandemien direkte og indirekte har hatt for innbyggerne på Fosen.

Hitra-Frøya

2020 ble annerledesåret for hele verden, også i vår lille del av den. Lokalavisa Hitra-Frøya skal være det klart foretrukne samlingspunktet for øyværinger, enten det røyner på eller er solskinnsdager. Og vi skal både gi informasjon og undersøke informasjon i lokalmiljøet. Vi syns vi lykkes rimelig bra med målsettingen om dette i 2020.

Innherred 4. april 2020: Leserne foreslo, og lokalavisa delte ut påskeblomster til de som fortjente det mest. Det ble flere gode historier av det.

Innherred

Innherred kom ut med sitt første nummer 30. mai 2015. Da var to med over 280 års historie bak seg smeltet sammen til en. Etter fem og et halvt års drift er lokalavisa godt etablert. Vi har igjen en svært god vekst i opplaget, og avisa har en sunn og god økonomi. Dette gir ro rundt den daglige driften og våre ressurser kan settes inn på å lage et best mulig produkt for våre lesere.

Opdalingen

To ting dominerte i 2020 for Opdalingen, det var koronapandemien og et tett samarbeid og felles redaktør med Trønderbladet . Og året ble avsluttet med oppkjøp av konkurrenten OPP og en fusjon mellom de to avisene.

Sør-Trøndelag

Tirsdag 10. mars 2020 ble ordet korona nevnt for aller første gang i våre spalter. For 2020 ble koronaåret, året da våre lesere virkelig fant nytteverdien av lokalavisa. Vi var på 24/7 med oppdateringer om smittestatus, om lokale bestemmelser rundt smittevern, konsekvenser for næringslivet, idretten, kulturen og ikke minst enkeltindividets opplevelse av fullstendig nedstenging. Denne informasjonen var det kun lokalavisa som var i stand til å formidle i så stort omfang og utstrekning, noe som også avspeilet seg i form av en betydelig økning i opplags- og lesertall. Totalt hadde vi 425 sider med koronarelaterte artikler i løpet av året, regnet i «papirvaluta», noe tallene viser at leserne satte pris på.

Trønderbladet

2020 ble selvsagt et år som ble preget av koronapandemien. Leserne flokket seg til oss, og vi opplevde lesertall som aldri før. Vi så virkelig betydningen av en lokalavis. Paradokset var at mens behovet for oss var større enn noen gang, så forsvant mye av annonseinntektene. Trønderbladet permitterte likevel ingen i redaksjonen, og i en periode drev vi «over evne». Det var en helt riktig avgjørelse.